Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró rebutja la pujada del transport públic metropolità

Escoltar

Mataró rebutja la pujada del transport públic metropolità

La Junta de Portaveus celebrada dilluns 3 de febrer va aprovar una declaració institucional presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA que rebutja la pujada tarifària del transport públic metropolità.

 

La declaració es va aprovar amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, PPC, PxC, ICV-EUiA i CUP, i amb les abstencions de CiU i de l’alcalde. El Ple municipal de dijous 6 de febrer va donar compte de l’acord.

 

El text íntegre aprovat és el següent:

 

“Atès que el Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) reunit el 23 de desembre de 2013 va aprovar un increment de les tarifes per a 2013. Concretament, la T-10 d’una zona ha augmentat un 5% i la T50/30 un 8%, uns increments que no tenen res a veure amb l’increment d’IPC.

 

Atès que en un moment de forta crisi econòmica, quan moltes famílies han vist reduir els seus ingressos globals, i quan l’IPC general és del 0,3%, l’única proposta comprensible socialment era la de congelar les tarifes.

 

Atès que en aquestes circumstàncies el transport públic és fonamental per a garantir el dret a la mobilitat dels ciutadans i les ciutadanes. I atès que la mobilitat sostenible forma part de les solucions als problemes de congestió, contaminació local, canvi climàtic i de la dependència energètica exterior, cal afavorir-la amb unes tarifes assequibles.

 

Atès que l’actual estructura de zones tarifàries, a banda de generar greuges entre ciutadans i ciutadanes de municipis limítrofs, desincentiva l’ús del transport públic col·lectiu com a conseqüència, entre altres motius, de la diferència de tarifes difícilment justificables i poc comprensibles per a la ciutadania.

 

Atès que d’altra banda, a la vista de les dificultats per cobrir les despeses d’explotació del transport públic metropolità es fa imprescindible que el Govern de la Generalitat, tal i com preveu la Llei de Mobilitat 9/2003, impulsi l’aprovació d’una llei de finançament del transport públic que creï nous recursos financers, tal i com es recull a la disposició addicional vuitena de la Llei de Mobilitat, 9/2003, que diu literalment, “en el termini d’un any a partir de l’aprovació d’aquesta llei, el Govern ha de presentar un projecte de llei de finançament del transport públic, de la mobilitat sostenible i de promoció de l’ús dels combustibles alternatius que en reguli el marc organitzatiu...”.

 

Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA proposa l’adopció dels següents acords:

 

PRIMER.- Manifestar el profund desacord per l’increment de les tarifes del transport metropolità per a l’any 2014 que ha aprovat el Consell d’Administració de l’ATM.

 

SEGON.- Proposar que es revisi l’actual estructura de zones tarifàries, reduint les sis zones actuals a dues zones pel mateix àmbit territorial.

 

TERCER.- Proposar que s’estudiï i aprovi una targeta anual “T-Any”, amb dues tarifes, una per a les tres primeres corones tarifàries actuals i una altra per a les sis zones tarifàries existents actualment, a preus assequibles i pagament fraccionat.

 

QUART.- Proposar que es rectifiquin les tarifes del 2014 tornant a les tarifes del 2013.

 

CINQUÉ.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que compleixi la Llei de Mobilitat 9/2003 i que de manera urgent enceti els treballs per tal d’aprovar una Llei de Finançament del Transport Públic.

 

SISÉ.- Donar trasllat d’aquests acords a l’ATM, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació per la promoció del Transport Públic, a les entitats municipalistes catalanes FMC i ACM, a la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) i als sindicats CCOO i UGT.”