Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Nou avenç per a la transformació urbanística dels terrenys d’Iveco-Renfe/Farinera

Escoltar

Nou avenç per a la transformació urbanística dels terrenys d’Iveco-Renfe/Farinera

El Pla de millora urbana de l’àmbit supera l’aprovació provisional

El Ple municipal va aprovar ahir provisionalment el Pla de millora urbana de l’àmbit Iveco-Renfe/Farinera, que queda ara pendent del vistiplau definitiu per part de la Generalitat de Catalunya.

 

El Pla de millora urbana afecta a la major part dels terrenys que formen el sector discontinu Iveco-Renfe/Farinera/Veïnat de Valldeix, en concret al triangle format per l’avinguda del Maresme, les instal·lacions ferroviàries i el carrer d’Isaac Peral, més els terrenys de la Farinera.

 

L’aprovació provisional del document suposa un nou avenç en la transformació urbanística del sector, que passarà d’usos industrials a mixt residencial i de serveis, amb l’objectiu de completar la remodelació del front marítim.

 

El Pla de millora concreta l’ordenació que ja preveia la 2a modificació del Pla general per a l’àmbit aprovada al desembre de 2013, i que es basa en prolongar les trames urbanes situades a l’altra banda de l’avinguda del Maresme per fer la ciutat més permeable cap al mar. S’obtindran tres nous equipaments comunitaris –La Farinera i dos més a l’àmbit Iveco-Renfe–; i es podrà fer la prolongació del passeig de Marina, a més de la creació d’altres espais lliures.

 

Dels 51.586 m² de sòl afectat, el 70% (35.941 m²) serà públic, davant el 30% de sòl privat (15.645 m²), entre residencial i terciari. Es preveuen 60.020 m² de sostre residencial (un màxim de 729 habitatges) i 11.536 m² de sostre terciari. El desenvolupament del sector es preveu en un únic polígon d’actuació que, per les grans dimensions dels terrenys, es pot executar en dues o més fases d’urbanització.

 

 

Modificacions respecte a l’aprovació inicial

 

El Pla de millora introdueix alguns canvis respecte a l’aprovació inicial del document que va fer la Junta de Govern el passat setembre, com a resultat de les al·legacions formulades, els informes d’altres administracions afectades i les millores introduïdes pels tècnics municipals:

 

- S’han reajustat els límits del sector per aclarir els àmbits propis d’urbanització.

 

- S’ha incorporat a la normativa que les condicions d’aparcament per a l’ús comercial vindran determinades per la legislació sectorial de comerç vigent en el moment d’implantació de cada tipologia comercial.

 

- L’illa 8, situada a la prolongació del carrer d’Ictíneo i la ronda de Josep Irla, queda subdividida en dues illes: es crea un nou vial al mig per millorar la mobilitat, el pas d’infraestructures i serveis i facilitar l’execució del sector per fases.

 

- S’han reajustat les zones privades amb servitud d’ús públic en superfície per millorar les condicions dels aparcaments en el subsòl dels edificis.

 

- S’ha reajustat l’alçada de les plantes baixes dels edificis per millorar l’ordenació.