Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Un nou planejament dels entorns del carrer de Miquel Biada facilita la cessió per reconstruir Can Fàbregas i de Caralt

Escoltar

Un nou planejament dels entorns del carrer de Miquel Biada facilita la cessió per reconstruir Can Fàbregas i de Caralt

La nova proposta urbanística manté la Llar Santa Maria a la seva ubicació actual

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir inicialment una nova modificació del Pla General d’Ordenació de Mataró per als “Entorns del carrer de Miquel Biada”, amb l’objectiu principal de requalificar com a sòl per a equipaments municipals els terrenys on es reconstruiran la nau i els altres elements catalogats de Can Fàbregas i de Caralt. Aquesta requalificació pot facilitar la seva cessió a l’Ajuntament un cop s’aprovi definitivament el planejament.

 

El sector “Entorns del carrer Biada” inclou la major part de les finques compreses a les dues illes situades sobre aquest vial. Es tracta d’un sector estratègic que ha de permetre generar una nova centralitat per a la ciutat. En el carrer de Miquel Biada, just davant de l’àmbit, es preveu la construcció del futur centre comercial d’El Corte Inglés.

 

El planejament urbanístic vigent, que va ser aprovat definitivament al juliol de 2012, preveu un nou teixit terciari-residencial, contempla tres nous espais lliures i un nou equipament escolar a l’antiga fàbrica de Fontdevila i Torres. A la cantonada dels carrers de Miquel Biada i de Tetuan es preveu la reconstrucció dels elements catalogats (nau, edicles i xemeneia) de l’antiga fàbrica de Fàbregas i de Caralt.

 

La modificació que ara es tramita té dos objectius principals:

 

- Qualificar com a sòl públic per a equipaments d’ús sòciocultural la parcel·la destinada a reubicar el conjunt de Can Fàbregas i de Caralt, que actualment és sòl privat. D’aquesta manera es vol obtenir de manera anticipada la titularitat dels terrenys per crear l’equipament públic de la Casa de la Cultura Popular. Per destinar els terrenys a equipament públic s’ha reajustat l’ordenació de l’edificació, però els canvis no comporten increment del sostre edificable ni de la densitat de l’ús residencial, ni tampoc una transformació dels usos que s’havien establert.

 

- Deixar fora de l’àmbit afectat pel planejament la Llar Santa Maria, de la Fundació El Maresme, per permetre que l’activitat social segueixi funcionant a la seva ubicació actual. La finca –on al 2012 s’havia previst la construcció d’habitatges amb baixos comercials–, recupera així la qualificació de sistema d’equipaments de titularitat privada que tenia en el planejament de 1996.

 

Abans d’entrar en vigor, la modificació del PGOM ha de superar els tràmits d’informació pública, aprovació provisional per part el Ple i definitiva per part de la Generalitat de Catalunya.