Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aigües de Mataró destina la pràctica totalitat dels 964.000 € de benefici net del 2014 a cobrir necessitats de la ciutat

Escoltar

Aigües de Mataró destina la pràctica totalitat dels 964.000 € de benefici net del 2014 a cobrir necessitats de la ciutat

La companyia municipal aconsegueix guanys importants tot i la congelació de tarifes i l’absorció del dèficit de MESSA

Aigües de Mataró va presentar ahir a la Junta General l’informe de gestió i el balanç de comptes anuals de 2014, que van ser aprovats. El benefici net corresponent a l’exercici 2014 és de 964.000 euros. La disminució del 58,15% respecte al 2013 ve provocada perquè la companyia ha absorbit el dèficit de MESSA sense afectar la qualitat del servei.

 

En l’exercici 2014 s’ha incrementat l’aportació d’aigua pròpia de pous i mines, arribant a una proporció del 31% d’aigua pròpia i del 69% d’aigua d’Aigües Ter-Llobregat. Tot i això, i a causa de l’augment del preu de compra, la despesa en la compra d’aigua del Ter respecte a l’exercici anterior s’ha incrementat en un 3,2%, arribant als 2,95 milions d’euros.

 

Al 2014 la companyia ha fet una aportació de 950.000 euros al pressupost de l’Ajuntament, quantitat que s’avançava a compte dels beneficis previstos per a aquell any. A més, en coordinació amb el Servei de Benestar Social ha destinat 61.412 € al Fons Social per compensar una part del rebut a les famílies més desafavorides i perjudicades per la crisi.

 

Aigües de Mataró continua tenint com a principal font de finançament la tarifa de l’aigua, que permet cobrir els costos del servei i les inversions realitzades per a la millora de les xarxes d’aigua i clavegueram. L’import net de la xifra de negocis al 2014 ha estat de 14,04 milions d’euros, un 2,1% menys que al 2013 per la disminució del consum dels abonats. L’any 2014 l’ingrés per venda d’aigua va arribar fins a 8,3 milions d’euros, disminuint un 1,9% respecte al 2013. Cal remarcar que al 2014 no es va aplicar cap increment de tarifes, igual que aquest any 2015.

 

 

Eficiència i inversions

 

L’empresa municipal Aigües de Mataró va invertir l’any 2014 fins a 1.968.000 euros en la millora de les xarxes d’aigua i clavegueram de la ciutat, seguint les directrius del Pla Director de l’aigua (PDAM 2011-2025) i del Pla Director de Clavegueram (PDCLAM 2003-2018).

 

Aplicant aquests plans directors, s’ha millorat la xarxa de subministrament instal·lant fins a 3.811 metres de canonades, i en la millora de la xarxa de clavegueram amb 933 metres de col·lectors. L’objectiu d’aquestes actuacions és adequar i actualitzar els sistemes a les necessitats de la ciutat, mantenint la qualitat del servei i associant les intervencions al conjunt d’obres municipals per aconseguir una major eficiència.

 

La renovació de la xarxa d’abastament ha permès mantenir un nivell de rendiment del 91,2%. El consum domèstic d’aigua s’ha situat a 95,7 l/hab./dia. Aquest consum continua essent dels més baixos de Catalunya, que es troba actualment en una mitjana al voltant de 120l/hab./dia.

 

Així mateix, Aigües de Mataró segueix aplicant la política de substitució de comptadors mecànics per comptadors electrònics d’última generació, per tal de millorar l’ús racional i el consum òptim d’aigua i per anar estenent gradualment la lectura a distància.

 

L’any 2014 s’han renovat 4.496 comptadors, de manera que actualment el 54% dels comptadors instal·lats a la ciutat ja són electrònics i la resta mecànics.

 

 

MESSA

 

La davallada del sector immobiliari i l’aplicació del Reial Decret 413/2014 i l’Ordre IET 1045/2014, amb caràcter retroactiu, que van fer aturar el sistema de cogeneració, han tingut un fort impacte sobre els resultats econòmics de MESSA de l’any 2014.

 

Aigües de Mataró, va decidir donar un nou impuls al projecte, i el més de març d’enguany va vendre el 51% de les seves accions a Gas Natural Servicios, empresa que es va adjudicar l’opció de compra d’aquest paquet d’accions  per concurs públic el mes de setembre passat. Gas Natural Servicios porta a partir d’abril la gestió integral de la companyia i afrontarà les inversions futures. Després d’aquesta venda, AMSA disposa del 49% restant de les accions de MESSA, garantint així el manteniment dels principis fundacionals de millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat de la ciutat.