Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple demana divulgar i implementar la Llei contra l’homofòbia

Escoltar

El Ple demana divulgar i implementar la Llei contra l’homofòbia

El Ple de març va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA que demana divulgar la Llei contra l’homofòbia. La proposta es va aprovar amb els vots a favor del PSC, PPC, ICV-EUiA, la CUP i el regidor no adscrit; l’abstenció de PxC i els vots en contra de CiU.


 

La proposta aprovada diu el següent:

 

“Atès que el passat 18 d’octubre de 2014 va entrar en vigor la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, coneguda com a “Llei contra l'homofòbia”, i aprovada pel Parlament de Catalunya. Aquesta llei és un compendi de normatives i disposicions que tenen com a objectiu fonamental eradicar l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia i garantir els drets de les persones LGTBI.

 

Atès que aquesta llei estableix un règim d’infraccions i sancions per fer front a comportaments i accions de caire homòfob.

 

Atès que la llei en els seus articles 5, 6, 10 i 11 contempla que les administracions públiques de Catalunya facin efectiu el contingut i coneixença de la mateixa.

 

Atès que l’objectiu de la llei és establir i regular els mitjans i les mesures per fer efectiu el dret a la igualtat i la no discriminació de les persones LGTBI.

 

Atès el compromís de la ciutat de Mataró amb la defensa dels drets i llibertats de les persones del col·lectiu LGTBI.

 

Per tot això, proposem al Ple l’adopció dels següents

 

ACORDS:

 

Primer.- Fer divulgació de la llei als mitjans públics de difusió municipals: Mataró Ràdio, m1tv i a la web de l’Ajuntament de Mataró, així com negociar un acord amb els setmanaris Capgròs i Tot Mataró i el mensual Tribuna Maresme per tal que col·laborin en aquest tema i facin difusió també del contingut de la llei.

 

Segon.- Incorporar un bàner a la web de l’Ajuntament de Mataró amb un enllaç amb informació sobre la nova Llei contra l’homofòbia, per tal de fer difusió dels continguts entre la població.

 

Tercer.- Instar la Diputació de Barcelona a implementar la llei a tots els municipis de la seva demarcació, i en concret a oferir formació als funcionaris, treballadors i professionals a qui afecta la Llei 11/2014. Aquesta implementació s’ha de fer d’acord amb les entitats LGTBI impulsores de la llei.

 

Quart.- Fer arribar aquesta proposta de resolució al Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC); a la Plataforma d’Entitats LGTB de Catalunya; i a l’Àmbit LGTB de CCOO de Catalunya”.