Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple municipal aprova un text refós del Pla especial de masies i cases rurals

Escoltar

El Ple municipal aprova un text refós del Pla especial de masies i cases rurals

El document cataloga i ordena els possibles usos de 84 edificacions ubicades al sòl no urbanitzable de Mataró

El Ple de l’Ajuntament va aprovar dijous 3 de desembre el text refós del Pla especial urbanístic de masies i cases rurals. El document ordena els possibles usos i inclou un catàleg detallat de 84 de les prop de 200 cases i edificacions ubicades a tot el sòl no urbanitzable de Mataró.

 

El passat mes d’abril, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament el Pla presentat per l’Ajuntament, que incloïa 92 masies i cases rurals. La Generalitat, però, obligava a fer un text refós per incorporar un seguit de prescripcions, entre elles excloure alguns dels elements del catàleg. Entre les seves consideracions, la Comissió d’Urbanisme creu que en un àmbit tan transformat com el Maresme i amb una quantitat d’edificacions en sòl no urbanitzable tan elevada l’elecció dels elements a catalogar ha de ser restrictiva.

 

Les edificacions que formen part del catàleg s’hi han incorporat perquè contenen alguns dels valors següents: arquitectònic, històric, ambiental, paisatgístic i social. Els edificis posteriors al 1956 no s’han pogut incorporar per criteri de la Generalitat.

 

 

Objectius del Pla especial

 

- Regular les possibles obres de rehabilitació per recuperar i mantenir les masies incloses al catàleg.

 

- Permetre utilitzar les masies per a usos relacionats amb les activitats turístiques i socials vinculades amb la naturalesa del medi, sense perdre el caràcter agrícola i forestal de les finques on s’ubiquen: residencial, hostaleria, restauració, turisme rural, equipaments i activitats d’interès públic.

 

- Permetre els nous usos en les masies amb una distribució racional en el territori i en base a criteris d’ordenació.

 

- Ordenar l’espai de l’entorn a les masies per compatibilitzar i potenciar els usos agrícoles i forestals amb els nous usos i millorar la integració paisatgística.

 

Els criteris principals seguits per proposar l’ordenació urbanística han estat: eliminar les construccions auxiliars en desús (per exemple coberts o galliners que ja no s’utilitzen); transformar antigues construccions agràries adossades o pròximes al conjunt catalogat; millorar l’aspecte paisatgístic de les finques, i l’assignació d’usos per a cada finca d’acord amb l’edificació, lloc i entorn.

 

El catàleg té una fitxa individual per a cadascuna de les 84 masies, cases, conjunts o edificacions singulars, amb la descripció informativa, els paràmetres d’ordenació i les condicions d’ús i edificació.

 

Un cop aprovat el text refós, el document urbanístic queda pendent per la seva aplicació, de la conformitat per part de la Generalitat.