Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple posa fil a l’agulla a un nou reglament per regular l’ús i funcionament de les instal·lacions esportives municipals

Escoltar

El Ple posa fil a l’agulla a un nou reglament per regular l’ús i funcionament de les instal·lacions esportives municipals

El nou text s’adapta a les normatives actuals i incorpora tots els equipaments i remodelacions que s’hi han fet

El Ple de febrer va fer dijous passat l’aprovació inicial del Reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals (gestionades de forma directa o indirecta), que inclou les construccions, edificis, terrenys i recintes dedicats a la pràctica d'activitats físiques i esportives, tant si tenen un caire competitiu com si no, així com els serveis complementaris i espais reservats als espectadors.

 

La redacció del nou reglament d’ús i funcionament de les instal·lacions esportives, que es recull en el Programa d’Actuació Municipal 2014, ve motivada per la necessitat d’adaptar el reglament existent (vigent des de gener de 2002) al que estableix el Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya i a les normatives aplicables en l’àmbit esportiu sorgides des d’aleshores (llei sobre la prohibició del tabac, regulació sobre l’alcohol, assegurances o seguretat de les instal·lacions, entre d’altres), a més d’incorporar les noves instal·lacions construïdes (Pavelló Poliesportiu Municipal Teresa M. Roca i el Poliesportiu Municipal del carrer d’Euskadi) i les remodelacions que s’han fet en diferents instal·lacions (els camps que han passat de tenir superfície de sorra a gespa artificial).

 

El nou reglament també incorpora les modificacions i les regulacions específiques sobre l’ús dels vestidors, els marcadors, els espais comuns o generals de les instal·lacions, entre d’altres.

 

Una altra de les modificacions que s’ha introduït en aquest nou redactat ha estat en l’apartat de l’import de les sancions, que s’ha establert aplicar les que es recullen en l’Ordenança de Civisme.

 

El nou document s’ha elaborat amb la participació dels clubs i entitats esportives de Mataró que han fet les seves aportacions i s’ha presentat en el Consell Municipal d’Esports. S’ha comptat també amb l’assessorament de la Diputació de Barcelona. Així mateix, s’ha fet arribar als grups municipals perquè hi puguin presentar les seves esmenes, algunes de les quals s’han recollit en el redactat final.

 

Una vegada aprovat inicialment el reglament pel Ple, se sotmetrà el document a informació pública durant 30 dies, a partir de la seva publicació al BOP, perquè les persones interessades puguin consultar-lo i presentar-hi al·legacions. En el cas que, transcorregut aquest termini, no s’hagi presentat cap reclamació o suggeriment, s’entendrà aprovat definitivament. En el cas contrari, el Ple de l’Ajuntament haurà de resoldre les reclamacions i votar de nou l’aprovació definitiva.