Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament aprova una modificació del pressupost per fer front a 1,9 milions de nous projectes i serveis durant el 2015

Escoltar

L’Ajuntament aprova una modificació del pressupost per fer front a 1,9 milions de nous projectes i serveis durant el 2015

Amb aquests diners es pagarà la recuperació de la paga extra dels funcionaris del 2012, obres de millora a la via pública i diverses inversions a equipaments esportius, educatius i culturals

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir una modificació del Pressupost Municipal 2015 destinada a generar crèdit extraordinari i suplement de crèdit per valor de 5.818.124,22 €  per sufragar diferents inversions i despeses. Les modificacions de crèdit es financen amb 5.209.085,24 € amb operacions d’endeutament i també amb l’anul·lació de despeses previstes per valor de 609.038,98€.


 

Bona part d’aquests diners es destinaran a la compra d’actius de PUMSA per part de l’Ajuntament, seguint el pla traçat per redreçar les finances d’aquesta empresa municipal, i 1,9 milions es destinaran a diversos projectes i serveis de l’Ajuntament, entre els quals hi destaca el compromís de  pagar la part proporcional de la paga extra de Nadal que es va suprimir als funcionaris municipals el 2012, obres de millora a la via pública, un paquet d’inversions per a l’institut municipal Miquel Biada, diverses actuacions de reposició d’equipaments esportius, i una actuació de millora en l’enllumenat públic.

 

 

A continuació es detallen els conceptes que han quedat consignats el 2015:

 

Inversió en maquinària Biada 89.720,26 €

Inversió per l’Escola Municipal de Música 9.775 €

Mobiliari per l’Institut Miquel Biada 3.617,80 €

Inversió en equipament informàtic Biada 21.396,67 €

Inversió de reposició IES Miquel Biada 7.652,04 €

Inversió en equipaments educatius 15.356,99 €

Actuació del parc microinformàtic 190.000 €

Inversió en integrador de comunicació policia local 121.000 €

Despeses personal 26,3 % paga extra 2012 250.000 €

Altres treb. exposicions patrimonials museus 20.000 €

Àrea de Participació i Serveis a les Persones 36.432,02

Despeses diverses 19.500 €

Inversió millora enllumenat públic 80.649,57 €

Inversió reposició equipaments esportius 122.211,85 €

Inversió reposició equipaments esportius (DIBA1M) 123.297,35 €

Cobertura i equipament esportiu a la pista del Casal de Joves El sidral de 94.800,49

Inversió rehabilitació edifici la Presó XGL 190.000 €

Rehabilitació equipaments acció social XGL 40.000 €

Actuacions millora via pública 238.931,90 €

Compra actius PUMSA 3.917.691 €

Fundació Unió de Cooperadors 25.000 €

Aportació Fundació Tecnocampus 15.440 €

Recollida de brossa 104.805,68 €

FCC - Brossa convencional 37.845,60 €

Consum gasolina vehicles Serveis Espais Públics 19.000 €

Consum aigua parcs i jardins 11.000 €

Consum aigua Benestar Social 2.000 €

Consum elèctric edificis Benestar Social 2.000 €

Consum telefonia edificis acció social 9.000€

 

Complementàriament també es van modificar les bases d’execució del Pressupost per poder augmentar dues subvencions nominatives, una de 42.000 € a la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena i una altra de 10.000 € per a l’Associació de Comerciants Nou Centre-Nou Parc.

 

Aquesta és la tercera modificació del Pressupost Municipal 2015, que està prorrogat des del 29 de desembre del 2014, i que s’ha hagut d’anar actualitzant durant el present exercici (febrer i maig).