Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament cedeix a la Generalitat una finca prop de Tecnocampus perquè faci un nou institut d’FP integrada

Escoltar

L’Ajuntament cedeix a la Generalitat una finca prop de Tecnocampus perquè faci un nou institut d’FP integrada

Ahir, dijous 5 de març, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la cessió per part de l’Ajuntament d’una finca de 3.736 m2 per a la construcció d’un centre de formació professional integrada, que inclourà tant la formació professional inicial com l’ocupacional en col·laboració amb les empreses.


 

Aquest centre s’emmarca en la filosofia del Departament d’Ensenyament de la Generalitat expressada en el III Pla General de la Formació Professional (2013-2016) amb l’objectiu d’avançar cap a un model de formació professional que contribueixi a crear ocupació estable i millorar la competitivitat de les empreses.

 

La finca té forma rectangular, pertany al projecte de reparcel·lació del Pla de Millora Urbana Ernest/Valldeix i es troba situada prop del parc tecnològic i els centres universitaris TecnoCampus.

 

La cessió es realitza de manera gratuïta, prèvia desafectació per part de l’Ajuntament, ja que abans estava qualificada com a bé de domini públic afecte al servei públic. La desafectació, aprovada pel Ple al desembre de 2014, va convertir-la en un bé de caràcter patrimonial, que ara és el se cedeix a la Generalitat.

 

La finca cedida s’ha de destinar a equipament escolar, concretament per a institut d’ensenyaments secundaris post-obligatoris. Si en el termini de 5 anys no es destina a la finalitat acordada o deixa de destinar-s’hi dins dels 30 anys següents, la finca revertirà automàticament a favor de l’Ajuntament.

 

La construcció de l’equipament escolar el podrà dur a terme la pròpia Generalitat o un tercer, si bé la prestació del servei educatiu ha d’efectuar-lo únicament la Generalitat.

 

L’Ajuntament ha de fer-se càrrec de la despesa de les actuacions urbanístiques que puguin afectar a l’immoble i aplicarà una bonificació del 95% de l’impost de construccions, instal·lacions i obres per tractar-se d’una actuació d’especial interès o utilitat municipal.