Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament presenta a la Generalitat la seva proposta de planificació escolar 2016-2017

Escoltar

L’Ajuntament presenta a la Generalitat la seva proposta de planificació escolar 2016-2017

Es planteja l’oportunitat de crear instituts-escola

L’Ajuntament de Mataró es va reunir ahir amb els Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, òrgan competent en Ensenyament, per tal de presentar-li la proposta de planificació escolar 2016-2017. Aquesta planificació ha de permetre disposar d’una oferta equilibrada i de qualitat per a tots els escolars de la ciutat en els propers anys. A la reunió hi va assistir el regidor d’Educació i Treball, Miquel Àngel Vadell.


 

La proposta presentada es basa en el document “Criteris de planificació escolar de Mataró 2013-2020”, aprovat en el Ple de març de 2014, i elaborat a través d’un procés participatiu i de la incorporació de les propostes dels grups municipals i del Govern, a més de les consultes fetes als grups municipals de l’actual mandat i al Plenari del Consell Escolar Municipal.

 

El debat de la planificació escolar s’ha basat en les dades de l’evolució demogràfica i de territori que es preveuen des de 2013 fins al 2019 i que indiquen una reducció de grups de P3 de manera generalitzada arreu de la ciutat i un increment de la població de 12 anys.

 

Així, el document engloba la planificació tant en educació infantil i primària com en educació secundària obligatòria i la necessitat de crear els instituts-escola.

 

 

Creació d’instituts-escola

 

La proposta de creació d’instituts-escola ve determinada per la disminució d’alumnes a educació infantil i l’oportunitat de crear una escolarització integrada d’infantil, primària i ESO com a projecte educatiu de 3-16 anys.

 

Aquest projecte hauria de reunir les característiques següents:

 

. Ser centres amb voluntat de crear un projecte educatiu integrat i coherent dels 3 als 16 anys.

 

. Tenir garanties de continuïtat i durada en el temps més enllà dels anys de creixement demogràfic de la població amb edats de secundària.

 

. Els equipaments haurien de reunir les condicions idònies per desenvolupar les tres etapes educatives.

 

. Ser un projecte de consens dins de la comunitat escolar que l’hauria d’acollir i impulsar.

 

Per tal de poder tirar endavant aquesta iniciativa, les administracions haurien de fer front a diferents dificultats (jurídiques, laborals, finançament, entre d’altres). En aquest sentit, l’Ajuntament es compromet a signar convenis amb el Departament d’Ensenyament per cedir els espais escolars, que són de titularitat municipal, per a ús d’educació secundària i acordar les qüestions de manteniment i serveis que això implica.

 

 

Propostes de planificació

 

Educació infantil i primària:

 

+ La disminució demogràfica de població infantil permet procedir a reduir les ràtios actuals de les aules de P3 mantenint els mateixos equipaments escolars i els 57 grups oberts, per tant no es justifica cap augment de ràtio en les aules d’ensenyament públic.

 

+ Atesa aquesta disminució demogràfica, en el proper curs 4 aules de P3 actualment obertes no serien necessàries (a raó de 25 alumnes/aula). Es proposa mantenir els màxims de grups oberts perquè les places sobrants puguin ser utilitzades per reduir ràtios a les aules.

 

+ Si la Generalitat impulsés la creació d’instituts-escola es podria reduir un grup de P3 a l’Escola Tomàs Viñas condicionat a què en el curs 2017-2018 l’escola esdevingui un institut-escola.

 

+ Es proposa obrir un grup de 1r de primària a l’Escola Joan Coromines (és l’únic centre de Mataró que té disponibilitat per acollir-lo) per acollir els alumnes d’infantil que van pujant i evitar així els augments continuats de ràtios atès que en aquests moments el P5 d’infantil es troba col·lapsat amb 90 places amb augment de ràtio a les aules.

 

Educació secundària obligatòria:

 

+ L’increment demogràfic de la promoció que inicia l’ESO en el curs 2016-2017 i següents fa necessari augmentar els grups de 1r ESO i evitar així l’increment de ràtios per sobre del màxim de 30 alumnes/aula:

 

. Curs 2016-2017: ampliació de 5 grups d’ESO (de 46 a 51) es proposa a:

 

. 1 grup més a l’Institut Satorras

. 1 grups més a l’Institut Laia l’Arquera o a l’Institut Josep Puig i Cadafalch

. 2 grups en la creació de l’Institut-Escola a l’Àngela Bransuela actual

. 1 grup per la previsible afectació del creixement demogràfic a l’escola concertada.

 

. Curs 2017-2018: ampliació de 2 grups més al que seria l’Institut-Escola Tomàs Viñas.

 

La planificació escolar és competència de la Generalitat de Catalunya però el Govern municipal treballa per participar-hi en benefici de la ciutat.