Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament reclama a la Generalitat un deute de 7,5 milions

Escoltar

L’Ajuntament reclama a la Generalitat un deute de 7,5 milions

Si en 3 mesos no atén la petició es portarà el cas als Tribunals de Justícia

El Ple va aprovar ahir per unanimitat requerir al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat que procedeixi al pagament de 7.572.510,58 €, més els interessos corresponents, en compliment de diferents convenis signats amb l’Ajuntament de Mataró.


 

Si en el termini de tres mesos des de la data de presentació de la reclamació la Generalitat no dóna compliment a la petició o no arriba a un acord amb l’Ajuntament, aquest interposarà un recurs contenciós administratiu.

 

El Ple va acordar també facultar l’alcalde, Joan Mora, per a la signatura del document de reclamació corresponent.

 

 

Antecedents

 

En dates 14 de gener i 6 de novembre de 2014 l’Ajuntament va enviar sengles escrits a la Generalitat reclamant-li els deutes que la institució autonòmica manté amb la local. Fins a la data, no s’ha obtingut cap resposta al respecte, motiu pel qual l’Ajuntament es planteja ara obrir la via jurídica. El requeriment aprovat ahir en el Ple és el pas previ a aquesta.

 

El deute existent provoca tensions financeres molt greus i dificulta a l’Ajuntament el compliment de les obligacions legals de pagament a tercers, com ara els proveïdors.