Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament revisarà les condicions d’accés al Carnet blau

Escoltar

L’Ajuntament revisarà les condicions d’accés al Carnet blau

El Ple municipal va aprovar dijous 5 de novembre una resolució per revisar les condicions d’accés al Carnet blau. El text, que va ser presentat pel grup municipal del PPC, es va aprovar per la unanimitat dels regidors presents al Ple.

 

El text íntegre aprovat és el següent:

 

“Atès que durant les últimes setmanes han estat nombrosos els mataronins i mataronines que s’han adreçat a nosaltres amb preocupació per la revisió del Carnet blau i sobre la pèrdua del dret a gaudir-ne de l’esmentat document.

 

Atès que la principal condició per gaudir-ne de les bonificacions del Carnet blau és l’econòmic en concret no excedir dels 782,85 € anuals per a una persona que cobri una pensió mínima de jubilació amb cònjuge a càrrec i més de 65 anys, o 601,80 € si no és amb cònjuge a càrrec.

 

Atès que entre les condicions per no poder accedir al Carnet blau es troba la de disposar de dret de propietat, possessió o usdefruit de béns diferents a l’habitatge habitual, una sola plaça d’aparcament i un traster.

 

Atès que ens podem trobar un grup important de persones que malgrat tenir més propietats de la vivenda habitual no tenen més ingressos que els de la pròpia pensió, ja que no poden llogar o vendre les seves propietats diferents a l’habitatge habitual degut a l’enfonsament del mercat immobiliari i que, per tant, aquestes no els proporcionen cap ingrés extra i sí despeses de gestió de les mateixes.

 

Atès que entenem que els topalls marcats com a pensió màxima a percebre per tal de gaudir del dret al Carnet blau no són cap xifra desorbitada i sí una pensió més aviat modesta.

 

Atès que en el seu dia es va deixar bloquejada una Comissió Especial sobre la Tarificació Social que seria convenient recuperar per tal d’implementar-la en situacions com ara l’accés al Carnet Blau.

 

Atès que entenem que aplicant la tarificació social podríem incrementar el nombre de passatgers de pagament al Mataró Bus i incrementar i incentivar l’ús del transport públic.

 

Per tot el que hem exposat proposem a la consideració del Ple els següents Acords:

 

- L’Ajuntament de Mataró revisarà les condicions d’accés al Carnet blau per tal que siguin realment realistes i estiguin en consonància amb els ingressos reals de les persones que en poden tenir dret a gaudir-ne de les seves avantatges.

 

- El Govern Municipal reactivarà la Comissió que va estudiar la possible implantació de la Tarificació Social realitzant una prova sobre el seu funcionament amb el Carnet blau”.