Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’estalvi aconseguit als equipaments en consum de llum i gas permetrà lluitar contra la pobresa energètica

Escoltar

L’estalvi aconseguit als equipaments en consum de llum i gas permetrà lluitar contra la pobresa energètica

L’Ajuntament aprova un Pla d’estalvi i eficiència energètica que també oferirà auditories a domicilis particulars i comerços

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir el Pla d’estalvi i eficiència energètica (P3E) 2015-2016, que preveu accions en equipaments i instal·lacions municipals on es pretén reduir fins a un 20% del consum d’electricitat i gas. El Pla contempla un seguit d’actuacions per lluitar contra la pobresa energètica, així com la possibilitat de realitzar auditories energètiques en domicilis particulars i establiments comercials per fomentar l’estalvi privat.

 

El consum anual total d’electricitat i gas de l’Ajuntament al 2014 va ser de 15.583.409 kWh equivalents a 2.613.361 €. El consum elèctric suposa un 80% del total, mentre que el de gas és el 20% restant. La major part d’aquest consum energètic el generen els equipaments municipals i l’enllumenat públic.

 

El Pla d’estalvi i eficiència energètica subscriu la visió i les línies estratègiques del Pla d’acció per a l’energia sostenible que l’Ajuntament de Mataró va aprovar el 2009 en el marc de la nova Agenda 21, en el sentit de reduir la contribució al canvi climàtic (reducció dels gasos d’efecte hivernacle).

 

La creació del Gestor energètic al febrer de 2014 i la constitució del Comitè municipal de l’energia l’abril passat han precedit la posada en marxa del projecte.

 

 

Objectius i accions

 

El Pla contempla accions a desenvolupar en els equipaments, les instal·lacions i serveis municipals, però també adreçades als habitatges i les activitats econòmiques. Es plantegen diferents accions per aconseguir cadascun dels següents objectius:

 

1.Generar un estalvi de fins a un 20% del consum energètic municipal a on es realitzin accions d’estalvi i eficiència energètica. Les principals accions previstes per a aquest objectiu són:

 

- Realitzar un inventari dels subministraments energètics dels equipaments, dels consums energètics de l’enllumenat, dels semàfors i de la flota de vehicles municipals.

- Auditoria de tots els equipaments municipals, els quadres d’enllumenat i de semàfors, i elaboració d’informes-proposta amb mesures d’eficiència i estalvi on sigui necessari.

- Auditories amb monitorització en 10 equipaments municipals.

- Detecció de consums excepcionals als equipaments, quadres d’enllumenat, quadres de semàfors i vehicles.

- Aprovació del Pla Director de l’Enllumenat.

- Anàlisi de consums de la flota de vehicles.

- Anàlisi i estudi de possibilitats d’implantació de vehicles elèctrics.

 

2.      Impulsar mesures d’estalvi i eficiència energètica en tots els àmbits de la ciutat. Per aconseguir aquest objectiu es preveuen accions adreçades a les llars, l’activitat econòmica i la mobilitat:

 

- Elaborar un protocol per fer estudis energètics (auditories) que reculli el compromís i la implicació del titular del domicili o de l’activitat econòmica.

- Fer estudis energètics en domicilis voluntaris, llars vulnerables –per exemple, famílies amb problemes per afrontar el pagament dels rebuts–­, comerços, hostaleria i petita activitat econòmica, amb l’elaboració d’informes-proposta de canvi de tarifes, hàbits i d’inversions a realitzar.

- Implantar 5 punts de recàrrega de vehicles elèctrics a la ciutat.

 

3.      Fomentar la cultura de l’estalvi i l’eficiència energètica a l’organització municipal i a la ciutat. Entre d’altres accions, per complir aquest objectiu es preveu:

 

- Fer un estudi per renovar els contractes de subministrament elèctric i de gas amb millora del preu.

- Impuls de convenis i acords amb entitats per realitzar accions que promoguin l’estalvi i l’eficiència.

- Foment de les auditories a la indústria i l’activitat econòmica mitjana i gran.

- Posada en marxa del Projecte 3/33, que contempla dedicar un 33% de l’estalvi energètic aconseguit a cada equipament municipal per fer front a situacions de vulnerabilitat social vinculada a la pobresa energètica. La resta es destinarà a millores en el propi equipament (33%) i al pressupost municipal (33%).

- Definició d’un Banc Municipal de l’Energia, on anirien a parar els recursos que es destinessin a donar resposta a situacions de pobresa energètica.

- Creació de la Taula de pobresa energètica, formada per diferents àmbits municipals i societat civil, per coordinar les accions relacionades.

- Continuar el projecte europeu 50/50 max.

- Campanyes informatives adreçades a les AMPA’s, associacions de veïns, ciutadans en general, comerços, hostaleria i petita activitat econòmica.

- Sessions formatives per l’estalvi i eficiència energètica i accions formatives per fomentar la conducció eficient.

- Organitzar la “1a Jornada sobre estalvi i Eficiència energètica: Eines i models de gestió”.

- Posar en marxa l’Observatori Municipal de l’Energia.

- Iniciar les certificacions energètiques dels edificis municipals.

 

 

100.000 euros d’estalvi al 2014

 

L’Ajuntament ja va aconseguir al 2014 un estalvi de 100.669,47 € mitjançant el canvi de la potència elèctrica contractada a 49 equipaments municipals.

 

En les properes setmanes, dins ja del Pla d’estalvi i eficiència energètica, es demanarà a la companyia subministradora la reducció de potència de 22 equipaments més, així com de diferents immobles propietat de PUMSA, on també es faran petites inversions per instal·lar LEDs i detectors de presència. Amb aquestes noves accions es preveu aconseguir un estalvi de 136.188 € més.