Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La modificació de les normes urbanístiques reguladores d’usos i activitats supera l’aprovació provisional

Escoltar

La modificació de les normes urbanístiques reguladores d’usos i activitats supera l’aprovació provisional

Entre d’altres, s’obliga a construir aparcament per a bicis als edificis d’habitatges i es facilita la implantació d’indústria de baix impacte a les zones terciàries

El Ple municipal va aprovar dijous 5 de març provisionalment els canvis a les normes urbanístiques reguladores d’usos i activitats que impulsa l’Ajuntament per, entre altres objectius, facilitar l’activitat econòmica i fomentar l’ús de la bicicleta com a transport sostenible.


 

Aquesta modificació de les normes urbanístiques del Pla general d’ordenació de Mataró es va aprovar inicialment el 4 de desembre i, durant el termini d’exposició pública, no ha rebut al·legacions. La Direcció General de Comerç i la Direcció General de Turisme n’han informat favorablement, només proposant petits ajustos de nomenclatura i adaptació a les normatives sectorials més recents.

 

 

Canvis a la normes sobre usos i activitats

 

El contingut de la modificació de les normes urbanístiques és del següent:

 

- Es permetrà l’ús industrial tipus I (de baix impacte, com tallers mecànics) a les zones terciàries, on ara no s’hi pot instal·lar malgrat sí s’admet en zona residencial.

 

- Les noves estacions de servei que es vulguin implantar als polígons industrials només ho podran fer a la xarxa bàsica viària. El Ple va aprovar al desembre suspendre la concessió de llicències de nova implantació de benzineres en els polígons per un màxim d’un any si els projectes no s’adapten a les noves condicions.

 

- Es delimiten les àrees on es requerirà als nous sectors i polígons de desenvolupament del sòl urbà un escreix del 30% de places d’aparcament respecte a les mínimes obligatòries per habitatge: Cerdanyola/La Llàntia i Centre-Els Molins-Rocafonda, on s’ha detectat dèficit d’estacionament. A més, els promotors de nous edificis residencials estaran obligats a incloure-hi dues places d’aparcament per a bicicletes per cada nou habitatge.

 

La modificació de les normes ha d’obtenir ara el vistiplau definitiu de la Generalitat.