Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pacte històric per a la recuperació del patrimoni històric del Cafè Nou

Escoltar

Pacte històric per a la recuperació del patrimoni històric del Cafè Nou

Avui s’ha signat un conveni a quatre bandes perquè el pati i l’edifici del Cafè Nou passin a ser de titularitat públicaL’alcalde, Joan Mora; el president del Patronat Sagrada Família, Joaquim Llorens; el president del Centre Catòlic, Toni Blanch; i la presidenta de la Unió de Cooperadors, Anna Huertos, han signat aquesta tarda el conveni per a la recuperació del patrimoni històric del Cafè Nou. L’acte ha tingut lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament a les 19.30 h.


 

Els quatre signants, en els seus parlaments, han coincidit a agrair la feina feta per totes les persones que han intervingut en el procés fins arribar al dia d’avui i que l'esforç fet ha estat en benefici de la ciutat.

 

L’alcalde ha clos l’acte destacant que en la recuperació d’aquest patrimoni històric “la ciutat hi guanya, hi guanyen els 124.000 mataronins, sense excloure a ningú, i no hi ha vencedors ni vençuts”. Ha finalitzat el parlament afirmant que “l’acte d’avui és un gran èxit per a la ciutat de Mataró”.

 

 

Conveni a quatre bandes

 

El Ple d’abril va aprovar inicialment el conveni ara signat en el qual s’estableix posar a disposició de la ciutat com a equipament públic el pati i l’edifici del Cafè Nou.

 

Situats a La Riera, al costat de l’edifici de La Presó, el pati i l’edifici del Cafè Nou formen part del patrimoni històric de la Unió de Cooperadors de Mataró. Urbanísticament el Pla General d’Ordenació de Mataró de 1996 els va incloure en l’àmbit del Pla de millora del sector La Presó (PEMU-03), i va preveure sòl d’aprofitament privat a l’edifici del Cafè Nou. El planejament, però, no s’ha pogut desenvolupar.

 

L’acord actual preveu modificar el Pla General per qualificar el pati i l’edifici com a equipament públic i zona verda municipal. L’Ajuntament els obtindrà per expropiació directa. Com a conseqüència, s’eliminarà el sector PEMU-03 ja que l’expropiació afectarà a tot el sòl del mateix.

 

Segons el conveni, en els 3 mesos següents a l’aprovació definitiva de la requalificació urbanística l’Ajuntament de Mataró iniciarà l’expedient expropiatori del pati i l’edifici del Cafè Nou. El valor de l’expropiació, que l’Ajuntament haurà de liquidar al Patronat Sagrada Família, actual titular registral dels béns, és de 624.092 €. El pagament es durà a terme en 10 anualitats de 62.409,2 € cadascuna, abonades abans del 30 de juny de cada any.

 

Mentre es tramita la modificació del Pla general i fins a finalitzar l’expropiació la propietat cedeix l’ús de l’immoble per un termini de 3 anys prorrogables. L’Ajuntament avançarà el primer pagament com a contraprestació per aquesta cessió en un termini de 30 dies des de la formalització del conveni. Els següents pagaments es faran cada any a compte del preu de l’expropiació o, si aquesta encara no s’hagués produït, en concepte de contraprestació per la cessió. Si l’expropiació no s’arriba a produir en el termini de 3 anys, el conveni quedarà extingit i el Patronat Sagrada Família es farà seves les quantitats percebudes.

 

 

Obertura del Pati del Cafè Nou

 

El 28 d’abril de 2014 va reobrir al públic el Pati del Cafè Nou, després de les obres d’urbanització fetes i en el marc del conveni de col·laboració que al juliol de 2012 havien signat l’Ajuntament, el Patronat Sagrada Família, el Centre Catòlic i la Unió de Cooperadors per posar fi a un conflicte històric.

 

Amb el conveni de 2012 el Patronat Sagrada Família, com a titular registral de la finca, i el Centre Catòlic, com a usufructuari, cedien l’espai a l’Ajuntament perquè el posés a disposició dels ciutadans. Aquell acord també preveia la permuta de l’edifici del Cafè Nou per un altre de valor similar i/o per obres de rehabilitació a la Sala Cabanyes, propietat del Patronat Sagrada Família.