Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

AMSA instal·la un punt de tramitació de la Tarifa Social a les oficines municipals de Benestar Social

Escoltar

AMSA instal·la un punt de tramitació de la Tarifa Social a les oficines municipals de Benestar Social

Un acord entre el Servei de Benestar Social i la companyia d’aigües vol facilitar la tramitació d’aquesta tarifa als usuaris

Aigües de Mataró ha habilitat un punt de servei al vestíbul de les oficines del Servei de Benestar Social de l’Ajuntament (avinguda de Josep Puig i Cadafalch, 101) amb la finalitat de tramitar i informar sobre la Tarifa Social d’AMSA. 

 

 

El punt de servei, que funciona des de finals de març, és fruit d’un acord entre Benestar Social i la companyia d’aigües. Atès per un treballador de la companyia, està operatiu dos matins a la setmana (dimarts i dijous) de 9 a 14 h i pretén acostar-se a les persones que puguin complir els criteris per beneficiar-se de la Tarifa Social.

 

Aquesta és una tarifa especial que ofereix Aigües de Mataró per a aquells abonats a qui l’Agència Catalana de l’Aigua reconeix el dret a gaudir del Cànon Social. A aquests abonats, AMSA els aplica també una reducció en el preu de l’aigua i el clavegueram.

 

El preu del primer bloc de l’aigua de consum passa dels 36 cèntims d’euro de la tarifa domèstica normal, a 10 cèntims d’euro per als beneficiaris de la Tarifa Social. A més, s’hi ha de sumar el descompte que ofereix el Cànon Social en el preu del Cànon de l’aigua.

 

Ser beneficiari d’aquesta tarifa pot arribar a suposar un descompte total de 10,50 € respecte a la tarifa domèstica normal.

 

Per poder tenir la Tarifa Social d’AMSA cal tramitar primer el Cànon Social de l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquest tràmit es pot fer presencialment a les oficines de l’ACA, amb el tràmit en línia des de la web de l’ACA a les oficines d’Aigües de Mataró(carrer de Pitàgores 1-7), o bé al punt de servei al vestíbul de les oficines de Benestar Social els dimarts i dijous al matí.

 

 

Criteris per ser beneficiari de la Tarifa Social

 

La Tarifa Social s’aplica a la factura sempre i quan el consum no superi el primer tram del Cànon de l’Aigua (18m³ en 60 dies) i es pot aplicar sota uns criteris definits per l’ACA.

 

Els sol·licitants han de ser persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) i que es trobin en alguna d’aquestes situacions:

 

•Que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur

•Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat

•Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent

•Perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa

•Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (RMI)

•Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques

•Perceptors del fons del règim Fons Assistència Social (FAS)

•Perceptors del fons de la Llei d’Integració Social dels Minusvàlids (LISMI)

A finals del 2015, la companyia comptava amb 310 abonats amb tarifa Social. Actualment ja són 445 els abonats que se’n beneficien.

 

 

Fons Social

 

A més de la Tarifa Social, des del 2012 AMSA ofereix un altre mecanisme d’acció social: el Fons Social, que permet atendre les factures impagades d’aigua i clavegueram de les famílies en especial risc d’exclusió social per efectes de la crisi econòmica. Aquest Fons no està associat a l’estructura tarifària, com la Tarifa Social, sinó que respon a criteris socioeconòmics i de consum que cal acreditar al servei de Benestar Social per a la seva tramitació.

 

La dotació, a càrrec del pressupost de la companyia pel 2015, era de 65.000 €. L’any 2015 es van adjudicar 1.090 factures per import de 50.135,91€, això va permetre ajudar 529 famílies que no podien fer front a la factura de l’aigua.

 

La dotació social per al 2016 també és de 65.000 € i, en el 1r trimestre de 2016, el Fons Social d’AMSA s’ha fet càrrec de factures de 228 famílies, per un import de 15.891,17 € .

 

 

El preu de la factura de l’aigua

 

L’aigua és un bé bàsic, essencial per a la vida i un Dret Humà reconegut i per això ha de ser assequible. Els serveis d’aigua comporten unes despeses com ara la captació, el tractament, la distribució, el clavegueram i la depuració. A més, també la inversió per les millores de servei i la renovació. Aquest cost, s’ha de repercutir en el servei.

 

Malgrat tot, i atès el marc de crisi econòmica d’aquests anys, Aigües de Mataró no ha augmentat el preu de la tarifa d’aigua domèstica des del 2013.