Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Govern municipal signa un acord amb el PP per a l’aprovació del Pressupost i el PAM 2016

Escoltar

El Govern municipal signa un acord amb el PP per a l’aprovació del Pressupost i el PAM 2016El Govern municipal, format pel PSC i CiU, ha signat avui un acord amb el grup municipal del PP que té per objectiu l’aprovació del Pressupost i del Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2016. Demà, dimecres 13 d’abril, a les 19 h, tindrà lloc la sessió extraordinària del Ple en la que es debatrà definitivament el conjunt del projecte pressupostari per a aquest any, que ja va superar l’aprovació inicial el 16 de febrer.


 

L’acord l’han signat, a més de l’alcalde, David Bote; el regidor de Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez; la portaveu del grup municipal del PSC, Núria Moreno; la portaveu del grup municipal de CiU, Isabel Martínez; i el portaveu del grup municipal del PP, José Manuel López.

 

L’acte de signatura ha tingut lloc avui a les 13 h al Centre Cívic de Cerdanyola, donat que aquesta setmana l'alcalde és a aquest barri.

 

El Govern ha reiterat l’oferiment a la resta de grups municipals de sumar-se a l'acord en el marc de col·laboració de diàleg i col·laboració encetat des d'abans de l'aprovació inicial dels documents.

 

El text íntegre de l’acord signat aquest migdia és el següent:

 

“El grups municipals que formen el Govern de l’Ajuntament de Mataró, PSC i CiU, i el grup municipal del PP, consideren necessari ampliar el consens en els principals eixos d’actuació de l’acció municipal: igualtat d’oportunitats; recuperació econòmica i promoció de la ciutat per crear ocupació; foment de l’educació, la cultura i l’esport; millora de la convivència i de la gestió de l’espai públic; i compromís per un govern i una administració, oberta, honesta i eficient.

 

Els principals instruments de l’Administració local i del Govern municipal per dur a terme aquestes actuacions, són el Pressupost i el PAM.

 

L’aprovació dels Pressupostos és una de les màximes expressions de l’exercici de la representació política dels municipis i de la seva autonomia local.

 

El Ple actual, el més plural des de la recuperació democràtica, no ha de ser obstacle per assolir la fita d’aprovar els pressupostos amb majories àmplies que reflecteixin el recolzament a les polítiques d’ingressos i de despeses. En aquest sentit, el PPC ja va mostrar el seu compromís amb la governabilitat de la ciutat, facilitant amb la seva posició favorable l’aprovació de les Ordenances Fiscals i l’aprovació inicial dels pressupostos per a 2016.

En aquesta línia de col·laboració institucional, el grup municipal del PPC ha presentat al Govern de la ciutat diverses propostes i iniciatives de millora dels pressupostos i del PAM.

 

En relació a les principals propostes i a la voluntat de col·laboració institucional, els grups signants d’aquest ACORD es comprometen al següent:

 

Primer.- Dotar les partides necessàries per tal d’implementar les millores en l’espai públic, entre altres:

. Actuacions per combatre el deteriorament dels espais públics (neteja, arbrat, pavimentació, etc.).

. Reforçar la neteja dels entorns de les zones d’oci nocturn.

. Adequar la zona blava de davant de l'estació (accessos, il·luminació).

 

Segon.- Dotar partides per millorar el passeig Marítim per dur a terme, entre altres actuacions:

. Ampliar i millorar els serveis de lavabos.

. Adaptar l’espai per realitzar exercici físic amb cartells amb recomanacions de la pràctica d'esport saludable.

. Instal·lar desfibril·ladors.

. Instal·lar aparells per a l'exercici físic recomanats per a persones grans.

 

Tercer.- Dur a terme campanyes i actuacions de civisme i de compliment d’ordenances, entre altres:

. Combatre la pràctica del “botellot” i evitar molèsties als veïns i implementar mesures de civisme, d’oci alternatiu i de neteja dels espais.

. Destinar recursos per conscienciar sobre la tinença responsable d'animals de companyia i destinar una partida del contracte de neteja a la millora d'aquelles zones de la ciutat on es detecti que aquest problema és més freqüent.

. Adequar l'ordenança per permetre obrir les terrasses a partir de les 08 h.

. Lluitar contra el deteriorament de l'espai públic, urbanístic i convivència, i contra les ocupacions il·legals.

 

Quart.- Dur a terme accions en relació a la celebració de la Setmana Santa a la ciutat:

. Facilitar a les agrupacions musicals de les confraries un local d'assaig.

. Dotar a la Comissió de la Setmana Santa d'una partida econòmica per millorar la promoció dels esdeveniments que s’organitzen.

 

Cinquè.- Millorar les pràctiques de transparència i Bon Govern, entre altres accions:

. Reduir les contractacions menors amb un pla d'agrupació de contractes.

. Revisió dels criteris de concessió de les targetes i reserves de guals per a persones amb mobilitat reduïda per evitar fraus o mal ús.

 

Sisè.- Impulsar el Pla Estratègic de la Ciutat amb perspectiva de 10 anys, amb la participació de tots els grups municipals.

 

Setè.- Reforçar el paper dels grups municipals de l’oposició en la funció de control del Govern, amb la participació dels grups compromesos en la governabilitat de la ciutat, com el PP, en la direcció de comissions especials (De Comptes, d’Organització i Participació, de Control de Mitjans de Comunicació, de Tarifació Social, o de Bon Govern, Ètica i Transparència).

 

Aquest acord s’acompanya d’un annex amb les accions concretes que modifiquen les versions inicials dels Pressupostos i del PAM.

1. Elaborar un estudi per analitzar la situació de la neteja en les zones d’oci i preparar una campanya dins el 1r semestre de 2016 amb l’objectiu d’implantar millores en l’actual servei.

 

2. Crear una partida específica dotada amb 6.000 € per treballar la conscienciació sobre la tinença d’animals.

Preveure una actuació comunicativa específica per reduir els excrements animals derivats de comportaments incívics dels seus propietaris. Imputar-la al contracte del servei de recollida.

 

3. Durant 2016 realitzar un estudi de millores al passeig Marítim vinculat a àrees de pràctica esportiva i lavabos.

Avançar a 2016 actuacions relatives a millores en aspectes vinculats a la salut: desfibril·ladors, senyalització.

Destinar l’any 2016 una partida de 75.000 € a actuacions de millora.

 

4. Incorporar com a nova acció de PAM: estudiar millores en els accessos a la zona blava de davant de l’Estació i millores en la zona de Can Maitanquis

 

5. Incorporar com a nova acció de PAM: iniciar l’elaboració d’una ordenança de terrasses.

 

6. Incorporar com a nova acció de PAM: estudiarem la situació actual de les reserves de guals i targetes per a persones amb mobilitat reduïda amb l’objectiu de millorar el seu ús i evitar situacions de possible utilització irregular.

 

Compromisos:

 

. Contractes menors: s’està ultimant l’agrupació de contractes menors (es facilita el llistat actualitzat).

 

. Planificació Estratègica i Seguiment projectes: previst iniciar el procés de reflexió Estratègica Mataró 2022 que inclou una comissió de treball i seguiment amb participació dels grups municipals.

 

. D’altra banda, realitzarem un canvi organitzatiu creant el Servei d’Estratègia i Avaluació on farem el seguiment del diferents projectes-accions estratègics que es promoguin des de l’Ajuntament.

 

. Convocar la Comissió de Setmana Santa durant el 1r semestre de 2016 i estudiar accions que millorin aspectes importants per a les entitats:

 

- Espais d’assaig per a les agrupacions musicals de les confraries.

- Accions que afavoreixin la promoció i difusió de la Setmana Santa.

 

. Deteriorament espai públic: Està previst al PAM, de fet evitar el deteriorament serà un dels objectius que es preveu tenir en compte per a l’elaboració dels diferents plans directors que elaborarem durant 2016 i, per aquestes actuacions (arbrat, pavimentació, accessibilitat, zones infantils, etc.), s’han presentat projectes a la Mesa de Concertació de la Diputació de Barcelona”.