Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Govern planteja arribar a un compromís pel bon govern, l’ètica i la transparència

Escoltar

El Govern planteja arribar a un compromís pel bon govern, l’ètica i la transparència

L’alcalde proposa una comissió municipal específica per impulsar les accions previstes

L’alcalde, David Bote, i el regidor de Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez, han presentat aquest matí en roda de premsa el projecte pel bon govern, l’ètica i la transparència de l’Ajuntament de Mataró. Entre el conjunt d’accions previstes destaquen la creació d’una comissió municipal específica, la posada en marxa del nou portal de transparència, l’elaboració d’un codi ètic o el projecte de ‘L’Alcalde als barris’.

 

En els darrers anys s’han dut a terme múltiples estratègies en l’àmbit de la bona governança tant a nivell nacional com internacional.

 

També a nivell normatiu, els governs han cregut en la necessitat de regular l’àmbit de la transparència a les administracions públiques. A nivell estatal, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i a Catalunya, la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya.

 

A Mataró, l’Ajuntament va començar a treballar en la implantació en l’organització municipal de l’esmentada normativa al febrer de 2015, i el Pla de Mandat 2016-2019 recull, com una de les seves prioritats, l’assoliment d’un govern obert, honest i eficient. El projecte que ara es presenta es planteja com un compromís entre els grups municipals que determinarà el codi de conducta dels electes i personal directiu de l’ajuntament i dels seus organismes i empreses i que haurà de guiar al conjunt de l’organització i condicionar les relacions de l’Ajuntament amb les empreses amb contractes públics o concessionàries de serveis municipals.

 

Els objectius bàsics són, per una banda, exercir una forma de governar diferent, més oberta i participativa, generadora de cohesió social, mitjançant un exercici íntegre, exemplar i transparent de les funcions municipals i, per l’altra, reforçar l’administració municipal, entesa com a part integrant d’un sistema d’administració pública i serveis, amb una gestió més eficient, més sostenible, més accessible i més compromesa socialment.

 

L’impuls i supervisió del projecte de bona governança recaurà en una comissió municipal especial que el Govern municipal proposarà que sigui presidida per un regidor o regidora de l’oposició. Es preveu constituir la comissió per decret en els propers dies i presentar-la al Ple municipal del mes de març. Els primers encàrrecs seran la presentació d’un informe de situació del compliment de la Llei de transparència i la proposta d’elaboració d’un Codi ètic per als electes municipals.

 

Dins del compromís pel bon govern, l’ètica i la transparència es plantegen diferents actuacions emmarcades en, com a mínim, 4 eixos:

 

- Integritat institucional (ètica pública): es plantegen accions com la definició d’un codi ètic per als electes i la posada en marxa d’un comitè d’ètica.  

 

- Transparència: es preveu la posada en marxa a l’abril del nou portal de transparència al web municipal.

 

- Bon govern: es preveu difondre i posar a l’abast ciutadà l’open data; impulsar el projecte d’agenda oberta de l’alcalde i implantar el projecte ‘L’Alcalde als barris’.

 

- Bona gestió: es preveu, entre d’altres accions, la recuperació de les cartes de serveis, l’impuls de l’administració electrònica, un observatori del coneixement urbà, implementar el Pla d’atenció ciutadana, introduir clàusules socials en la contractació pública.