Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Pla de lluita contra el canvi climàtic-Agenda 21 de Mataró s’ha executat en un 46%

Escoltar

El Pla de lluita contra el canvi climàtic-Agenda 21 de Mataró s’ha executat en un 46%

Les despeses associades a la implantació del pla van superar els 6 milions al 2015

Les accions previstes al Pla de lluita contra el canvi climàtic-Agenda 21 de Mataró s’han executat en un 46%. Aquest pla, que recull el compromís de la ciutat vers la sostenibilitat, es va aprovar l’1 d’octubre de 2009 i té un període de vigència de 12 anys al llarg dels quals s’han d’anar implantat les accions estipulades.

 

Els resultats de l’avaluació corresponent al 2015 es van presentar a la darrera Comissió Informativa Municipal de Serveis Territorials i Sostenibiltat, celebrada el 25 d’abril, i a la reunió del Consell Municipal de Medi Ambient del 5 d’abril.

 

El grau d’implantació del Pla de lluita contra el canvi climàtic-Agenda 21 s’obté a partir del càlcul del Factor de desenvolupament, que incrementa el seu valor a mesura que es van executant les diferents accions dutes a terme per part dels serveis i direccions de l’Ajuntament, i de les empreses públiques municipals. La implantació i avaluació del Pla de lluita correspon a la Comissió Agenda 21, grup de treball interdepartamental creat l’any 2000 i coordinat pel Servei de Desenvolupament Sostenible de l’Ajuntament.

 

Segons el Factor de desenvolupament, al 2015 s’ha assolit un 46% d’implantació del Pla en resultats globals, 3,2 punts per sobre del grau assolit al 2014 (42,8%). De les 150 subaccions previstes inicialment, 11 estan pendents d’execució, 64 s’han iniciat, 39 es troben en estat avançat de realització, 8 accions s’estan finalitzant, 14 es troben en finalització contínua (són accions que s’han de desenvolupar cada any) 13 s’han acabat i 1 s’ha descartat.

 

 

Compliment del PAES

 

L’actual Agenda 21 contempla 81 accions que formen part del Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES), que ha estat formulat per donar compliment als objectius de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. En adherir-se a la iniciativa del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses de la Unió Europea, Mataró es va comprometre a reduir en més del 20% les emissions d’aquests gasos al 2020 respecte a les emissions del 2005, per mitjà de l’estalvi, l’eficiència energètica i la utilització d’energies renovables.

 

Les accions vinculades al PAES s’han executat en un 41,4%, 2,8 punts més respecte el 2014.

 

 

Despeses estimades

 

La crisi econòmica ha afectat a la inversió destinada per les diferents administracions a molts dels temes vinculats a la sostenibilitat. Tot i que en els dos darrers anys s’observa una millora de la situació, la manca d’inversió ha afectat al grau d’implantació dels plans de lluita.

 

Les despeses estimades associades al Pla de lluita contra el canvi climàtic-Agenda 21 de Mataró van suposar l’any passat 6.051.860 €, dels quals 6.041.140 € corresponen a pressupost municipal (un 20,2% del qual prové de subvencions d’altres administracions). Entre les despeses més elevades al 2015 figuren més d’1 milió d’euros pel servei de recollida d’envasos, vidre i paper/cartró mitjançant contenidors (més del 98% de les àrees d’aportació disposen de recollida selectiva), 771.000 € per la millora de la xarxa de clavegueram i 720.000 € per la millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable.

 

El document dels resultats de l’avaluació del Pla de lluita contra el canvi climàtic-Agenda 21 es pot consultar al web municipal.