Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Pla de Seguretat Local de Mataró 2016-2019 centra les seves estratègies en atendre les demandes del ciutadà

Escoltar

El Pla de Seguretat Local de Mataró 2016-2019 centra les seves estratègies en atendre les demandes del ciutadà

L’objectiu principal és combatre la percepció d’inseguretat provocada per problemes de civisme i convivència



La regidora de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, Núria Moreno; el cap de la Policia Local, Mateo Sánchez, i l’inspector cap de l’ABP dels Mossos d’Esquadra a Mataró, Josep M. Cavallé, han presentat avui el Pla de Seguretat Local de Mataró 2016-2019. El document va ser aprovat per la Junta Local de Seguretat el 22 de juliol, i al Ple municipal celebrat ahir es va donar compte de l’acord.


 

La Llei 4/2003 d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya proposa l’elaboració i desenvolupament dels plans de seguretat local com instrument estratègic per definir i gestionar les polítiques globals orientades a la millora contínua de la seguretat pública. Al 2005 Mataró va ser la primera ciutat catalana en aprovar un Pla de Seguretat Local. Els vigents Pla de Mandat i el Programa d’Actuació Municipal contemplen el Pla de Seguretat Local 2016-2019 com una de les accions prioritàries.

 

Aquest instrument de gestió global de la seguretat a la ciutat serà vigent durant els propers quatre anys, i situa la demanda ciutadana al centre de la seva estratègia. Per aquest motiu, previ a la redacció del pla s’han analitzat tant les dades empíriques de seguretat a la ciutat (delictes i tipologia), com les més de 30.000 demandes o avisos ciutadans rebuts anualment per la Policia Local i els Mossos d’Esquadra per alertar de diferents fets. Es tracta principalment de queixes per sorolls, conflictes de convivències, baralles a la via pública, etc, que provoquen una percepció d’inseguretat que no es correspon amb les dades delictives reals.

 

A més de l’anàlisi de dades, s’ha fet un procés participatiu que ha permès recollir l’opinió de 837 ciutadans sobre seguretat pública a la ciutat, utilitzant el mateix qüestionari de l’enquesta de Seguretat Pública de Catalunya que fa la Generalitat; s’han recollit 256 qüestionaris d’opinió de representants d’entitats; s’han celebrat dues reunions del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció de debat i recollida de propostes, i les línies estratègiques del Pla s’han presentat i debatut també als sis consells territorials.

 

En l’elaboració del Pla també han intervingut els diferents serveis municipals relacionats i les diferents fases del procés s’han presentat als grups municipals en el marc de la Comissió Informativa de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic.  

 



Objectius estratègics

 

Els objectius estratègics del Pla són:

 


  1. Augmentar els índexs de seguretat i civisme, amb especial atenció a aquells fets que generen major victimització en la ciutadania.


 


  1. Incrementar la percepció de seguretat a tota la ciutat.


 


  1. Millorar la qualitat, proximitat i comunicació del servei als ciutadans


 

Per complir aquests objectius s’han previst les següents estratègies:

 

-          Millorar la coordinació dels cossos i serveis de seguretat.

-          Mantenir permanentment actualitzat el mapa de riscos de la ciutat.

-          Integrar les estratègies d’actuació preventiva en matèria de risc social-educació-civisme-seguretat.

-          Promoure els valors i comportaments vinculats a la seguretat i el civisme.

-          Potenciar el rol de la ciutadania com a subjecte actiu de la seguretat.

-          Actualitzar els instruments normatius, procedimentals i disciplinaris en matèria de seguretat.

-          Aplicar les noves tecnologies per optimitzar els processos d’informació, actuació i comunicació.

 

 

Estructurat en més de 2 anys

 

El Pla estarà estructurat en cinc grans programes, cadascun d’ells amb un pla d’acció. Als programes propis de la seguretat bàsica (seguretat ciutadana, seguretat viària i protecció civil), se sumen aquells que han de respondre a les noves demandes ciutadanes (convivència i civisme, i activitats públiques).

 

La Junta Local de Seguretat revisarà anualment el contingut del Pla, redefinint, incorporant o suprimint els objectius i accions que es considerin adients.

 

Paral·lelament a la redacció del Pla de Seguretat Local, l’Ajuntament ha començat a treballar en el Pla Director de la Policia Local, que suposarà una revisió del model policial a la ciutat per adaptar-ho a les demandes ciutadanes detectades en l’elaboració del Pla de Seguretat Local. Es preveu que el Pla Director estigui aprovat a principis de 2017.