Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova el Reglament del Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Mataró

Escoltar

El Ple aprova el Reglament del Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Mataró

Es tracta de la segona aprovació inicial, després d’introduir canvis d’adequació normativa

El Ple de l’Ajuntament va acordar el passat dijous 7 d’abril la segona aprovació inicial del Reglament del Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Mataró. Aquest document actuarà com a registre administratiu i instrument legal per aconseguir un ús eficient dels recursos públics i una gestió adequada del parc d’habitatges públics al municipi de Mataró, mitjançant un control eficaç en la seva adjudicació i transmissió.

 

El reglament regula el procediment d’adjudicació, tant si es tracta de lloguer com de venda, basant-se en el Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de la Generalitat. Així, es crea el registre de sol·licitants propi de Mataró, que depèn del de la Generalitat per evitar duplicitats. El nou reglament millorarà la transparència i donarà major seguretat jurídica als processos d’adjudicació.

 

El document, que s’ha treballat en el marc de la Comissió d’Habitatge de l’Ajuntament, es va aprovar inicialment per primera vegada el 9 d’abril de 2015. Durant el tràmit d’informació pública no es van formular al·legacions, però el text s’ha tornat a presentar a aprovació inicial per adequar alguns articles a la normativa de la Generalitat, millorar el redactat i incorporar la possibilitat de reallotjament amb caràcter urgent de persones damnificades davant de situacions excepcionals com incendis o esfondraments.

 

D’acord amb el nou reglament, els habitatges amb protecció oficial propietat de PUMSA i aquells altres on l’empresa gestioni el procediment d’adjudicació per encàrrec del promotor privat, s’adjudicaran per sorteig entre els inscrits al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Mataró (on estaran classificats segons la tipologia de sol·licitant i habitatge). Del sorteig s’extraurà una llista de reserva amb un any de vigència.

 

El reglament també recull tant els criteris establerts pel Servei de Benestar Social per assignar els habitatges destinats a lloguer social i emergències; com els establerts per als habitatges d’entitats financeres provinents de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 

Per últim, els habitatges privats cedits a la Borsa de Lloguer, s’assignaran entre els inscrits en un llistat propi, tot i que els demandants hauran d’estar inscrits al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Mataró. S’aplicaran estrictament els criteris de la Generalitat garantint la transparència durant el procés: l’habitatge s’adjudica al sol·licitant que millor s’adapti a les característiques del mateix. En cas de coincidència, es tindrà en compte l’antiguitat de les sol·licituds.

 

Un cop aprovat inicialment pel Ple, el Reglament del Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Mataró se sotmetrà durant 30 dies a informació pública. Passat aquest període, si no es presenten reclamacions ni suggeriments es considerarà aprovat definitivament.