Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova iniciar els treballs d’elaboració del Pla estratègic d’Acció Social 2016-2026

Escoltar

El Ple aprova iniciar els treballs d’elaboració del Pla estratègic d’Acció Social 2016-2026

El Ple municipal va aprovar el dijous 4 de febrer una resolució presentada pel grup municipal d’ERC-Mes perquè l’Ajuntament comenci a treballar en l’elaboració del Pla estratègic d’Acció Social 2016-2026.

 

L’acord íntegre, que es va aprovar per unanimitat dels presents (els regidors d’ICV i PxC no hi eren a la sessió plenària), és el següent:

 

“Un Pla de Xoc contra l’emergència Social va ser i és una necessitat assumida, en general, per totes les formacions politiques del consistori i també pel Govern Municipal, que en breu concretarà la seva proposta d’acció en aquest àmbit, quan concreti finalment el pressupost municipal 2016 i la dotació destinada a combatre les conseqüències de l’emergència social a la ciutat.

 

L’escenari ha patit un canvi substancial i cal, en conseqüència, reenfocar les polítiques socials. Ens enfrontem a una societat amb més envelliment, amb més persones amb discapacitats, amb més problemes d’accés a l’habitatge, amb més precarietat laboral i amb més atur… I ho hem d’afrontar amb menys recursos públics que tan sols fa uns anys. Només cal comparar el nombre d’assistències i prestacions atorgades per l’Ajuntament per atendre serveis bàsics i comparar-ho amb el nombre atorgat fa tan sols 6 o 7 anys. Per tot això, el Pla de Xoc hauria de ser, i esperem que així sigui, una part substancial dels pressupostos municipals.

 

En la nostra opinió, caldria fer també un exercici de reflexió més a llarg termini. Un exercici amb la participació de diverses regidories i serveis municipals, així com també i molt especialment, amb el compromís i implicació d’entitats mataronines de l’àmbit social i comunitari, que hauria de donar com a resultat la creació d’un Pla Estratègic d’Acció Social.

 

Un document que fixi accions clares i concretes per afrontar les problemàtiques d’emergència social per als propers 10 anys, com les situacions d’exclusió, de fracàs escolar o d’atur. Partint, però d’un canvi en l’enfocament. Si no ho plantegem així, continuarem fent com fins ara, donant resposta o intentant donar resposta als problemes amb els quals ens anem trobant, però sense tenir l’actitud proactiva d’intentar combatre les causes que generen les desigualtats i la pobresa a la nostra ciutat.

 

El Pla podria esdevenir una eina bàsica per transformar les polítiques socials municipals, amb l’objectiu final de reduir les desigualtats a Mataró. Cal dotar-nos d’eines de planificació a mig i llarg termini, que ens permetin abordar i combatre les causes de les desigualtats que condemnen moltes persones a l’exclusió social.

 

Durant el procés hauríem de detectar els factors prioritaris de desigualtat a la ciutat i els perfils de col·lectius més sensibles.

 

La planificació de les actuacions del Pla Estratègic d’Acció Social hauran de tenir en consideració, com és obvi, els recursos disponibles. Per això hem de saber, cara a futur, on necessitarem els recursos i quines funcions i projectes seran aquells que s’han de promocionar:

 

El Pla Estratègic d’Acció Social haurà de ser:

 

- Viable

- Simple

- Consensuat i participat, un veritable Pla de Ciutat

- Llarg Termini, preveient escenaris més enllà d’un mandat polític.

 

I haurà de partir d’una diagnosi social consensuada, una definició participativa de què fer, de quines línies estratègiques seguir i finalment definint objectius, actuacions i seguiment.

 

En conseqüència, el Grup Municipal d’ERC-Mes, proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:

 

PRIMER: Encarregar als serveis tècnics municipals l’elaboració d’un document de partida, de diagnòstic preliminar, que pugui ser treballat per tots els agents implicats de manera participada per acabar configurant un diagnòstic social consensuat per tots.

 

SEGON: Consensuat el diagnòstic social i a la vista de referents en experiències d’èxit en altres països europeus, centrar la participació en la definició de línies estratègiques, objectius i accions a desenvolupar.

 

TERCER: Disposar del Pla Estratègic d’Acció Social abans de setembre 2016.”