Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova una proposta de resolució per dissenyar un pla de xoc d’ajudes socials

Escoltar

El Ple aprova una proposta de resolució per dissenyar un pla de xoc d’ajudes socials

El Ple de març va aprovar per unanimitat la proposta de resolució presentada pel grup municipal de VoleMataró en la qual es planteja un pla de xoc per donar suport i ajudar a les famílies amb necessitats i als col·lectius més vulnerables.


 

El text aprovat de la proposta de resolució és el següent:

 

“El nostre grup ha començat una recerca de camp per intentar tenir una diagnosi dels problemes a la nostra ciutat. Ens agradaria comptar amb un mapa de necessitats que hagués recollit totes les dades durant aquests anys de crisis, que reconegués la problemàtica social actual. El pas següent és el d’afrontar-les amb amplitud de mires i no fent “d’apagafocs”. Ens trobem amb realitats com les 1.089 persones en el llindar de la pobresa i amb les necessitats bàsiques sense cobrir. Un índex del 44 % d’aquestes famílies es troben en situació de vulnerabilitat, amb infants que pateixen aquesta situació de risc.

 

Dins d’aquest mapa hem d’afegir la pèrdua de qualitat en l’educació, la sanitat i els serveis socials. Els desnonaments i la pobresa energètica també formen part d’aquesta realitat. Tot això mostra una dura situació que estan vivint les nostres veïnes i els nostres veïns.

 

Aquestes circumstàncies ens porten a plantejar aquesta estratègia o pla de xoc. És necessari que el 2 % del total del pressupost de despeses de l’Ajuntament sigui destinat com ajuda directa a les persones. Perquè la destinació d’aquest pressupost tingui efecte, denominarem fons social a aquest 2 %, que es destinarà, en exclusiva, a cobrir els mínims marcats per tal de donar suport a les famílies més vulnerables de diferents maneres.

 

Entenem que la nostra prioritat i responsabilitat com a consistori ha de ser vetllar per revertir a Mataró la situació de crisi actual. Tot està inventat, només hem de redistribuir els recursos establint prioritats, anar de la urgència a ésser pràctics, amb perspectiva de futur i poder generar un camí d’esperança.

 

Atès el que diu l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia català, com reiteradament s’incompleix l’article 135 quant al dret de l’habitatge, el 22’2 % d’atur enregistrat a Mataró a l’actualitat, el baix índex de productivitat, l’absència d’un estudi o promoció dirigit a afrontar aquesta situació per poder trobar recursos o sortides impulsades per l’Ajuntament, les retallades que patiran les beques de menjador, ja anunciades per la Generalitat, les contínues denúncies de pobresa energètica que s’estan enregistrant a la nostra ciutat. Per tot això el nostre grup sol·licita:

 

. La creació d’un fons social que contingui el 2 % del pressupost de despeses municipals per combatre les necessitats urgents de les persones.

 

. Plantegem un pla de xoc mataroní amb el següent ordre:

 

1. Prioritat per garantir els àpats de totes les famílies o persones que es trobin en risc de vulnerabilitat, exclusió social, famílies monoparentals, persones grans o amb diversitat funcional, entre d’altres.

 

2. Especial sensibilitat amb els infants, per tal de minorar l’impacte estructural que una situació de crisi pot desenvolupar. Es requereix el màxim esforç per quantificar i detectar les situacions socials, utilitzant tots els mitjans per tal de garantir la protecció i alimentació dels menors.

 

3. Garantir l’habitatge a totes aquelles persones en risc d’exclusió social, amb rendes baixes, promocionant els lloguers socials. Demanar als bancs, a través de l’Ajuntament, que alliberin habitatge, especialment a les entitats amb les que mantenim deutes i diferents compromisos.

 

4. Garantir els subministraments bàsics energètics. Hem de trencar amb la pobresa energètica de forma contundent cercant totes les complicitats necessàries. Caldria establir ponts de diàleg i acords amb les empreses subministradores.

 

5. L’arrel de tota la nostra problemàtica està en l’atur. L’Ajuntament ha d’anar a per totes. No podem dependre només de les subvencions que ens arriben a l’Ajuntament. Hem de ser creatius i apostar clarament per l’ocupació. A totes les administracions públiques ha de ser un objectiu a aconseguir.

 

6. Destinar crèdit a la cohesió social als barris, afrontant estructures, mitjans, generar xarxes interconnectades dins dels barris on tots els agents i sectors afectats tinguin un centre de connexió i de comunicació a través de tècnics professionals. Dinamitzar les organitzacions existents i generar espais per desenvolupar les tasques segons les seves necessitats.

 

7. Combatre activament el fenomen de la pobresa farmacològica, especialment la que es dóna amb gent gran o col·lectius vulnerables ja esmentats anteriorment.

 

8. Garantir la universalitat de l’assistència mèdica al nostre territori, per salut pública i per la pròpia prevenció.

 

Finalment i desprès de totes les necessitats bàsiques exposades, demanem a l’Ajuntament i a l’equip tècnic, un estudi profund on es llegeixi la situació actual amb un mapa de necessitats. Les diferents realitats de la ciutat i especialment dels barris. Així podran començar la metodologia idònia per portar a terme un bon pla d’actuació, que a hores d’ara encara no s’ha començat a fer tenint en compte que la crisis l’arrosseguem des de l’any 2008”.