Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova una proposta de resolució per la implantació d’un salari mínim de 1.000 euros

Escoltar

El Ple aprova una proposta de resolució per la implantació d’un salari mínim de 1.000 euros

El Ple del passat 7 de juliol va aprovar per unanimitat una proposta de resolució a favor de la implantació d’un salari mínim de 1.000 euros mensuals. La proposta la va presentar ERC-MES-AM. El text de la proposta és el següent:
“La reivindicació del salari mínim a Catalunya no és nova. Ja fa temps que el col·lectiu “Anem a mil” (https://anemamil.wordpress.com) i el sindicat UGT van impulsar aquesta iniciativa ciutadana que reivindica un salari digne per a totes les persones que treballen al nostre país.

El salari mínim interprofessional per a tot l’estat espanyol està establert pel 2016 en 655,20 € al mes, per 14 pagues, insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una persona per poder viure a les ciutats catalanes i molt per sota també de les recomanacions de la Carta Social Europea (CSE), que propugna un salari mínim equivalent al 60% del salari mitjà del territori.


A Catalunya, el salari mitjà al 2015 va ser de 2.136,5 euros, segons dades del INE difoses a mitjans de març. D’acord amb la recomanació de la CSE, això conduiria a un salari mínim de 1.098,77 € per 14 pagues.


Necessitem un món laboral més just, per aconseguir una societat més justa. Cal reduir les desigualtats salarials, la precarietat laboral... Els sous de les ocupacions més ben remunerades són gairebé un 400% més elevats que el de les ocupacions menys qualificades. Una de cada cinc persones amb feina es troba en situació de risc de pobresa (més de 637.000 catalanes i catalans, segons les darreres estimacions oficials). A ERC-Moviment d’Esquerres defensem un treball digne i de qualitat, i per tant, la seva retribució també ha de ser digna El treball remunerat, sigui quin sigui, ha de permetre viure amb dignitat.


Per tot això, ANEM A MIL proposa que el salari mínim real a Catalunya sigui de MIL EUROS mensuals en 14 pagues.


Sense deixar d’incentivar la formació continua i la millora de la productivitat, un SM de 1.000 € contribuiria a disminuir pobresa i desigualtat i a augmentar la capacitat de consum i l’activitat econòmica, a través d’una distribució de la renda més justa i una societat més cohesionada.

Un recent estudi de la Fundació Bosch i Gimpera, de la Universitat de Barcelona sobre el impacte de l’adopció d’un salari mínim en l’Àrea Metropolitana de Barcelona conclou que no hi ha evidències d’un impacte negatiu destacable sobre l’ocupació, i planteja una sèrie de consideracions a tenir en compte per afavorir els col•lectius més desfavorits.


De fet, la implantació d’aquest SM comportaria l’increment del nombre de contribuents i de cotitzacions socials, cosa que permetria també establir les mesures pertinents per reduir, en el seu cas, l’hipotètic augment de costos laborals a les empreses més petites.


Amb el SM a mil euros, en definitiva, es pretén impulsar un canvi de model laboral i productiu al nostre país sobre la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de l’acció dels governs municipals de les ciutats en l’àmbit públic, i també en les negociacions col•lectives en l’àmbit privat. Un impuls que ha de fer-se present en el procés de futur que viu el nostre país, entre tots els agents socials, econòmics i polítics.

Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres recull la iniciativa de la plataforma Anem a Mil i proposa al Ple l’adopció dels següents acords:


Primer. L’ajuntament de Mataró avançarà cap a l’objectiu que cap treballador o treballadora municipal o de les empreses públiques rebi un salari inferior als 1.000 euros mensuals.


Segon. Així mateix, el govern municipal adoptarà mesures normatives que incentivin les empreses subcontractades o receptores de recursos de l’Ajuntament de Mataró a retribuir el seu personal contractat amb salaris superiors als mil euros quan així ho permeti la llei de contractació pública.


Tercer. L’Ajuntament endegarà un procés de treball i negociació amb els agents socials i econòmics de Mataró per tal de marcar un pla d’acció per assolir un Salari Mínim de Ciutat de mil euros, estudiar la introducció d’ajudes a les empreses que millorin les condicions salarials dels seus treballadors, liderant aquest objectiu a la comarca.


Quart. Finalment, fer arribar aquest acord a l’associació Anem a Mil, a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal del Maresme, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya”.