Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova una proposta de resolució sobre pressupostos participatius

Escoltar

El Ple aprova una proposta de resolució sobre pressupostos participatius

El Ple, celebrat el passat dijous 8 de setembre, va aprovar per unanimitat una proposta de resolució, presentada per la CUP-PA, per uns pressupostos participatius. 


El text íntegre de la proposta és el següent:


“El pressupost municipal reflecteix la voluntat política i les prioritats del govern i del conjunt de grups que integren el plenari municipal.


Dels 125 milions d’euros del pressupost municipal de 2016, l’Ajuntament de Mataró només n’ha pogut destinar 1,5 milions a fer inversions. El deute municipal ens deixa poc marge i pocs recursos.


Davant d’aquesta realitat pressupostària tan precària, és obvi que l’Ajuntament de Mataró no pot fer front a les principals necessitats de la ciutadania ni donar resposta als sectors socials més desafavorits. Per aquest motiu, pensem que, sense qüestionar la responsabilitat que correspon al govern municipal i a la resta d’electes, cal comptar amb la complicitat dels veïns i les veïnes de la ciutat alhora de distribuir els escassos recursos de què disposem, marcant les prioritats d’acció i d’inversió.


Necessitem un nou mecanisme participatiu que doni veu a la ciutadania en la deliberació i l’assignació dels recursos públics municipals.


Un pressupost participatiu es pot realitzar de moltes maneres: pot tenir diversos nivells territorials; pot incloure persones a títol individual i/o entitats; es pot fer mitjançant consultes sobre propostes fetes per l’Ajuntament o amb un procés vinculant sobre propostes elaborades per persones i entitats de la ciutat; pot portar-se a terme sobre propostes/prioritats o sobre un sostre pressupostari (o una combinació d’ambdós); pot afectar a un o a diversos capítols del pressupost; es pot recolzar en instàncies i òrgans ja existents o crear-ne d’específics pel procés; es pot dur a terme de forma autònoma o vinculat a un Programa d’Actuació Municipal, i es pot incloure un seguiment i una avaluació participatives del procés o no.


En qualsevol cas, tenim experiències reeixides a molts municipis catalans com Rubí, Sabadell, Badalona o Argentona que poden servir-nos d’exemple.


D’acord amb la resolució del Ple Municipal del 7 de juliol de 2016, aprovada per unanimitat i, que instava a millorar l’actual model de participació ciutadana, el Grup Municipal de la CUP proposa els ACORDS següents:


Primer. L’Ajuntament de Mataró desenvoluparà una prova pilot perquè la ciutadania, a través dels òrgans de participació vigents, pugui decidir la destinació dels recursos del pressupost municipal corresponent a l’any 2017, per tal d’incorporar-ho prèviament a la seva aprovació en el Ple Municipal.


Segon. L’Ajuntament de Mataró impulsarà un debat ciutadà per dissenyar una proposta de funcionament del procés de pressupostos participatius, que tingui en compte les experiències d’altres ciutats.


Tercer. L’Ajuntament de Mataró crearà una comissió de seguiment dels pressupostos participatius, formada per representants del govern, dels grups municipals, i dels consells territorials i sectorials per col·laborar en el disseny i l’execució del procés participatiu”.