Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple expressa el seu suport a la celebració de la Festa al Cel

Escoltar

El Ple expressa el seu suport a la celebració de la Festa al Cel

El Ple municipal celebrat el passat 9 de juny va aprovar una proposta de resolució presentada pel grup municipal del PPC que expressa el suport majoritari del plenari a la celebració de la Festa al Cel.

 

El text va ser aprovat amb els vots favorables de PPC, PSC, CiU, Ciutadans i PxC. La resta de grups (ERC-MES-AM, VOLEMataró, CUP, ICV-EUiA i la regidora no adscrita van votar-hi en contra. L’acord íntegre aprovat és el següent:

 

“Atès que des de 2014 Mataró és la seu de l’anomenada Festa al Cel que se celebra al nostre front marítim amb l’objectiu de promocionar la ciutat i que la visita d’aficionats i espectadors repercuteixi econòmicament en el sector de la restauració, el comerç i els allotjaments locals.

 

Atès que, sota el punt de vista del nostre Grup Municipal, es tracta d’una aposta de promoció de ciutat potent i única a Catalunya que aporta un gran nombre de visitants a la nostra ciutat i que a més la dóna a conèixer per la visibilitat que s’assoleix als mitjans de comunicació.

 

Atès que probablement es tracti de la celebració que es realitza a la nostra ciutat de la qual més i més transparentment es coneixen els costos econòmics de la mateixa i que més estudiats, observats i també, per què no dir-ho, qüestionats, estan els objectius intangibles i el retorn que la despesa que genera o reporta a Mataró.

 

Atès que des de les primeres informacions sobre la possibilitat que la Festa al Cel se celebrés a Mataró aquest Grup Municipal i també d’altres han donat un suport més que implícit però que no s’ha vist referendat mitjançat cap votació al Ple de la nostra ciutat, màxim òrgan de decisió i representació política dels afers de la nostra ciutat.

 

Atès que en diferents Comissions Informatives el Grup Municipal Popular ha expressat la necessitat que un esdeveniment d’aquesta magnitud, i que genera la controvèrsia que sembla que genera, hauria de comptar amb un suport polític explícit i evident per tal de garantir la seva continuïtat almenys durant un temps prudencial, per tal d’avalar o no la conveniència de la seva celebració.

 

Atès que durant aquestes últimes setmanes s’està produint la licitació de tots els serveis que cal contractar per la seva celebració per aquest 2016 mitjançant la Mesa de Contractació. Tenint, doncs, presents totes aquestes consideracions, creiem oportú que el Ple de l’Ajuntament s’expressi sobre la continuïtat o no de la Festa al Cel, i per aquest motiu, sotmetem a la seva consideració i, si s’escau, aprovació el següent acord:

 

El Ple de l’Ajuntament de Mataró expressa el seu suport a la celebració a la nostra ciutat, i per tant a continuar amb tota la programació i contractacions necessàries per al seu desenvolupament, de la Festa al Cel, que es ve celebrant des de l’any 2014, i que enguany celebrarà la seva tercera edició al Front Marítim mataroní.”