Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els usuaris de Mataró Bus puntuen amb un 7,83 el servei ofert

Escoltar

Els usuaris de Mataró Bus puntuen amb un 7,83 el servei ofert

El 2015 s’ha utilitzat el servei un 3,5% més respecte a 2014

L'empresa Corporación Española de Transporte, SA (CTSA), concessionària del servei de Mataró Bus, ha realitzat l’enquesta anual de satisfacció dels usuaris sobre els serveis de transport públic a Mataró. Els usuaris han valorat amb un 7,83 punts sobre 10 el servei que ofereix l’empresa de transport. A més, el 2015 s’han incrementat en un 3,5% els viatges respecte a 2014 fet que confirma l’inici de la recuperació del passatge perdut durant els pitjors anys de la crisi econòmica.

 

Així, el 2015 el Mataró Bus va enregistrar 4.462.594 viatges mentre que el 2014 en van ser 4.311.393, dada que representa un increment del 3,5%.

 

 

Enquesta de satisfacció

 

Els usuaris atorguen una qualificació de 7,83 al Mataró Bus com a resultat global de l’enquesta anual sobre la qualitat del servei d’autobusos urbans.

 

L’enquesta ha estat realitzada per l’Institut Opinòmetre, S.L. per encàrrec de Corporación Española de Transporte, SA (CTSA). Es va fer al novembre sobre una mostra de 800 viatgers escollits de forma aleatòria per línies, dies de la setmana i franges horàries.

 

Els clients entrevistats han de valorar de l’1 al 10 quina opinió tenen dels diferents aspectes del servei: la puntualitat, els recorreguts de les línies, les freqüències de pas, els horaris existents, la comoditat i neteja dels autobusos, la seguretat percebuda durant el viatge, la qualitat de les parades, el tracte que reben del personal de l’empresa i la informació d’horaris i recorreguts de què disposen. També han de puntuar quina importància li donen a cada un dels aspectes valorats.

 

Tots els elements considerats han obtingut valoracions per sobre de 7.  Així, l’aspecte més destacat ha estat el tracte del personal amb una valoració de 8,26; segueix la informació dels recorreguts amb 7,99 punts; la informació dels horaris amb un 7,96; seguretat 7,85; puntualitat 7,77; recorreguts 7,72; comoditat 7,65; qualitat parades 7,54; neteja dels autobusos 7,42; freqüència de pas 7,31 i, finalment, els horaris ha obtingut 7,25 punts.

 

Quant al perfil dels usuaris, les dones representen un 68,4%, arribant pràcticament a duplicar els homes, 31,6%. Les franges d’edat majoritàries són les compreses entre 30 i 64 anys (27%) i majors de 64 anys (17,25%). Pel que fa a l’ocupació, quasi la meitat dels usuaris, un 43,13%, és població ocupada, mentre que jubilats, aturats i estudiants representen el segon, tercer i quart grups en importància (18,50%, 16,88% i 14,50%, respectivament). La major part de treballadors en actiu correspon a treballadors de serveis (29,86%), seguits pels dependents o treballadors del comerç (el 17,82%).

 

Cal destacar que un cop més el motiu principal per no realitzar el desplaçament en vehicle privat és no tenir carnet de conduir (53,75%), però de la resta, un 25,13% podria utilitzar el vehicle privat per realitzar el seu desplaçament, però prefereix l'autobús urbà.

 

Un 35,60% dels usuaris utilitza el Mataró Bus tots els dies feiners, i un 9% l’utilitza tots els feiners i també els caps de setmana. La majoria d’usuaris que agafen l’autobús ho fan per anar a la feina, motiu pel qual el fa servir el 30,8% del total. Un volum d’usuaris força menor al voltant del 12,3% l’agafen per visitar amics o familiars, el 11,1% per estudis i el 10,5% per anar a fer compres.

 

La targeta T-10 (ATM) és el títol de transport més utilitzat (45,79%), seguit del carnet blau (21,34%), el bitllet senzill l’utilitza un 13,56%.

 

L’Estació és el principal origen dels viatges realitzats pels usuaris (18%), seguit de Cerdanyola (15,1%) i Centre (11,6%).

 

Així doncs, el perfil més habitual del client de Mataró Bus és el d’una dona, de 45 a 64 anys, que treballa al sector serveis i que cada cop confia més en el transport públic ja que es desplaça en autobús cada dia feiner i per diferents motius, utilitzant títols integrats de l’ATM, sobretot la T-10.