Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament comença els treballs de gestió dels boscos municipals

Escoltar

L’Ajuntament comença els treballs de gestió dels boscos municipals

És el primer pas per aconseguir una gestió integral de la superfície forestal de Mataró

L’Ajuntament ha començat aquest mes els primers treballs de gestió forestal de les finques de propietat municipal, en concret, amb l’aclarida de part de la finca de Can Canyameres. Els treballs s’emmarquen en el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal, que té com a objectiu gestionar de la manera més eficient possible la zona de boscos.

 

En els darrers anys, des de les administracions s’està potenciant la gestió forestal com a mesura per millorar la qualitat del boscos i reduir el perill generat pels incendis forestals. En el marc d’aquesta política preventiva, l’Ajuntament de Mataró està treballant en dues línies:

 

- Informant els propietaris forestals privats, identificats, de l’oportunitat, obligacions i ajudes disponibles: sessions públiques, entrevistes personals de divulgació i enviament periòdic d’informació d’interès al respecte.

 

- Introduint en els documents de planejament ubicats en el sòl no urbanitzable –Plans Especials i Projectes d’Actuació Especifica– mesures de potenciació d’una gestió i integració adequada dels espais forestals.

 

Com a propietari forestal, l’Ajuntament, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, va promoure la redacció del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de les finques de propietat municipal, que va aprovar a finals del 2015.

 

L’Ajuntament és propietari de 43,55 hectàries de bosc repartides entre 5 finques incloses en l’àmbit del Parc del Montnegre i el Corredor: Can Canyameres, Pont de la Vila-Torrent Lluscà, el Cul del Món, el Parc Forestal i Can Gener.

 

Els treballs previstos al Pla Tècnic es realitzen a traves de l’Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i el Corredor, una entitat sense ànim de lucre que en coordinació amb la Diputació de Barcelona fa totes les tasques derivades de la gestió forestal, des de la redacció de Plans Tècnics a la venda de llenya o repoblació. Entre els seus socis hi ha propietaris privats i també ajuntaments de l’àmbit del Parc del Montnegre i el Corredor.

 

La gestió es fa de la forma més eficient possible, és a dir, només s’extreu del bosc la fusta que es apta per a comercialització com a combustible (llenya, pèl·let). La resta de branquillons, de petit diàmetre, s’esmicolen i es deixen al sotabosc actuant com a fertilitzant un cop descompostos. A més, d’aquesta manera es fa una gestió eficient contra els incendis, ja que en cas de foc forestal cremarien abans les restes seques dipositades al terra i l’incendi seria més fàcil d’extingir. 

 

 

Treballs iniciats

 

Les actuacions iniciades aquest mes en una part de la finca de Can Canyameres de 2 hectàries, poblada d’alzines de petites dimensions, s’han concretat en eliminar alguns dels arbres perquè la resta pugui desenvolupar-se amb més força. Per fer aquests treballs s’ha sol·licitat un ajut a la Generalitat de Catalunya, que subvenciona aquelles actuacions que no compten amb la compensació d’una possible comercialització.

 

Durant la propera tardor està previst actuar a la resta de la finca de Can Canyameres i a la del Pont de la Vila-Torrent Lluscà, amb un total d’unes 11 hectàries més. Es preveu que la major part de les actuacions del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal s’autofinancin amb la venda de la fusta o amb subvencions. En aquest sentit, per al treballs que es faran aquest any només s’han de destinar 1.882 € del pressupost municipal.