Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament es compromet a treballar de manera activa amb la banca ètica

Escoltar

L’Ajuntament es compromet a treballar de manera activa amb la banca ètica

El Ple de gener va aprovar per unanimitat una proposta de resolució, presentada per la CUP, de suport i compromís actiu de l’Ajuntament de Mataró amb al banca ètica.


 

La proposta aprovada diu el següent:

 

“A Catalunya hi ha una tradició de construcció d'instruments de finances ètiques que ja té més de 15 anys. La feina de sensibilització i construcció de moltes entitats socials i persones ha anat donant els seus fruits i avui, Catalunya és un dels territoris d’Europa amb més presència d’entitats de finances ètiques.

 

Les activitats econòmiques no són èticament neutrals, sinó que qualsevol inversió econòmica comporta tot un seguit d’implicacions socials, mediambientals i ètiques, que afavoreixen unes persones i en perjudiquen d’altres.

 

La banca ètica aplica criteris positius, és a dir, prioritza les seves inversions en el suport a projectes mediambientals, el comerç just i els microcrèdits a persones amb pocs recursos. D’altra banda, aplica criteris negatius, és a dir, evita realitzar operacions relacionades amb la producció i venda d’armament, l’energia nuclear, l’especulació financera, els paradisos fiscals o les pràctiques d’explotació laboral.

 

Entitats com el Coop 57, Oikocrèdit, Triodos Bank o Fiare Banca Ètica entre d’altres, han esdevingut la primera opció financera de moltes persones i entitats que volen veure els seus estalvis compromesos amb la construcció d’una economia social i solidària. I, de fet, aquesta ha estat una resposta social que ha fet possible que durant la crisi, moltes de les cooperatives i entitats socials del país hagin trobat una sortida a les seves necessitats financeres en aquestes entitats, quan la resta els tancava les portes.

 

La societat catalana ha respost de manera exponencial en aquestes propostes, que és cert que encara demanen un esforç perquè la seva operativa i la seva implantació no són les de les entitats financeres que dominen el nostre mercat, però que compensen aquest esforç amb escreix quan ens fixem en els resultats assolits.

 

El nostres és un país excessivament bancaritzat i, per tant, tot el que sigui caminar cap a la diversificació d'instruments de finançament és bo per a les nostres empreses i per als nostres ciutadans. Més encara després de la desaparició de moltes entitats financeres que ha convertit el nostre mercat en un oligopoli on, sovint, la lliure competència és difícil de veure-la.

 

Potser no tothom trobi lògic demanar a l’Administració pública que faci un canvi sobtat i de grans dimensions cap a les finances ètiques, però tampoc sembla lògic que aquesta no es mogui en la mateixa direcció que ho fa la societat.

 

La manera més simple de començar-hi a treballar és utilitzant-la com a qualsevol altra entitat financera, fent ús de la seva operativa bancària.

 

La manera més interessant és fent un pas més enllà i mirant de trobar en quines àrees de la gestió pública podem trobar una major incoherència treballant amb entitats excessivament especulatives o amb una implicació social que sovint només forma part de les seves campanyes de màrqueting. En canvi, segur que podem trobar una confluència total amb els objectius de les entitats de finances ètiques en àmbits com la cooperació, el mediambient, les polítiques socials, la cultura o la promoció de l'ocupació en els àmbits de l'economia social i el tercer sector, per citar-ne alguns. En aquests àmbits de la gestió pública, té tot el sentit del món que es busqui la creació d'aliances amb les entitats de finances ètiques.

 

La gestió dels diners públics acabarà essent molt més eficaç i eficient, social però també econòmicament, si avancem en aquesta direcció.

 

L’Ajuntament de Mataró està compromès amb la difusió de bones pràctiques i en la defensa dels valors ètics i la solidaritat.

 

És per això que el grup Candidatura d’Unitat Popular (CUP) proposa al Ple de l’Ajuntament de Mataró l'adopció dels següents ACORDS:

 

1. L’Ajuntament de Mataró treballarà de manera activa amb la banca ètica.

 

2. L’Ajuntament de Mataró establirà contacte, durant els propers tres mesos des de l’aprovació d’aquesta resolució, amb les diferents entitats de Banca Ètica que treballen a Catalunya, per conèixer el seu funcionament i serveis, per avaluar adequadament les possibilitats de col·laboració, i per tal de decidir quins recursos econòmics de l’Ajuntament de Mataró s’hi poden dipositar.

 

3. L’Ajuntament de Mataró traspassarà a aquestes entitats, sempre que jurídicament sigui possible i paral·lelament als contactes establerts, la gestió bancària de les partides pressupostàries dedicades a Cooperació al Desenvolupament de 2016 o el seu equivalent.

 

4. L’Ajuntament de Mataró impulsarà entre la ciutadania accions de promoció i divulgació de la banca ètica o social.

 

5. L’Ajuntament de Mataró traslladarà aquests acords al Consell Comarcal del Maresme, al Departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya, a l'Institut Català de Finances, a les entitats financeres esmentades i al col·lectiu FETS (Finançament Ètic i Solidari)”.