Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament estudiarà contractar els seus serveis energètics amb empreses amb models 100% renovables

Escoltar

L’Ajuntament estudiarà contractar els seus serveis energètics amb empreses amb models 100% renovables

El Ple, del passat dijous 6 d’octubre, va aprovar per unanimitat una proposta de resolució, presentada per ICV-EUiA, perquè l’Ajuntament contracti els seus serveis energètics amb empreses que apostin per models energètics 100% renovables. 
El text íntegre de la proposta és el següent:
“L'actual model energètic basat en combustibles fòssils és insostenible. Hem de caminar cap un model d’estalvi, eficiència, energies netes i autoconsum.
El canvi de model energètic en un país ric en sol i en vent no és una qüestió tan sols de respecte al medi. Aquesta és una opció pel canvi del model productiu que ens permet no només democratitzar l’accés i la producció de l’energia, sinó aconseguir que el model de societat sigui més democràtic, sense el control i dirigisme de grans corporacions. A més, permet transitar cap a un més intens en mà d’obra, i on la riquesa que deriva de la producció d’energia està distribuïda.
Fem així del sol i del vent un font de redistribució de la riquesa –en el sentit contrari als que propugnen un model basat en combustibles fòssils que suposa una gran concentració de riquesa i de poder-. Aquest model, a més, ha d’anar en paral·lel a una societat que transita d’una economia de la propietat a una economia que posa l’accent en l’ús compartit dels béns de què disposem.
Per tot això, des de les administracions públiques s'han d'implementar mesures encaminades a impulsar un model energètic renovable, eficient i en mans de la ciutadania; afavorir el creixement d’una economia més social i solidària; trencar l’oligopoli energètic existent.
Un pas important que es pot donar des de l'Ajuntament de Mataró és contractar els serveis energètics dels seus diferents equipaments municipals amb una empresa que compleixi amb aquests objectius.
Ens consta que l’Ajuntament de Mataró compra energia verda al 100%, segons un acord marc de subministrament elèctric i de gas natural, alhora que la compra és mancomunada, per la qual cosa obté un preu molt competitiu, però ho fa a través de l’empresa adjudicatària ENDESA ENERGIA, S.A., la qual empresa, al nostre entendre no compleix els requisits d’empresa solidària i que aposti per l’economia social.
Per tot això, per tal d'evitar la contractació amb empreses que produeixen o comercialitzen energia basada en combustibles fòssils i energia nuclear, el grup municipal d'ICV-EUA proposa l'adopció del següent acord:
1-El govern municipal estudiarà un canvi en la contractació i gestió dels contractes de subministrament d'energies prioritzant les empreses que apostin per un model sostenible d'energies renovables al 100%”.