Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament i Aigües de Mataró recopilen en un protocol totes les mesures per garantir el consum d’aigua potable

Escoltar

L’Ajuntament i Aigües de Mataró recopilen en un protocol totes les mesures per garantir el consum d’aigua potable

El document dota de seguretat jurídica a les mesures de lluita contra la pobresa energètica en consum d’aigua

L’Ajuntament de Mataró i l’empresa Aigües de Mataró, SA (AMSA) han redactat un protocol regulador de mesures contra la pobresa energètica i la vulnerabilitat econòmica en relació al consum d’aigua potable. El document recopila les actuacions que es porten a terme davant de situacions de pobresa energètica per evitar els talls de subministrament i per facilitar el pagament de les factures a les famílies vulnerables.


 

El text es va aprovar el 10 de novembre al Consell d’Administració d’Aigües de Mataró i el 18 de novembre en un decret de l’Ajuntament. L’actitud proactiva d’AMSA s’ha materialitzat en accions concretes com són la Tarifa social i el Fons social que es porten a terme des de l’any 2012 i ara s’han recopilat i ampliat per consens del Govern i els grups d’esquerra de l’oposició (ERC, VOLEMataró, CUP i ICV-EUiA) als que finalment s’ha unit la resta del consistori.

 

 

Marc legal

 

El document s’emmarca legalment en un seguit de normatives respecte les situacions de pobresa energètica que s’han vist incrementades en els darrers anys. Són les següents:

 

-La Llei 20/2014, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 20/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum.

 

-La Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

 

-La Resolució EMC/1848/16 de 19 de juliol de l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya segons la qual es dóna publicitat al Conveni marc d’adhesió, col·laboració i cooperació amb les administracions locals en relació amb les actuacions dels seus serveis bàsics d’atenció social destinades a la cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d’aigua, llum i gas. El passat 10 de novembre, l’Ajuntament de Mataró es va adherir a aquest conveni.

 

-Reglament municipal de Prestacions Econòmiques d’Urgència Social del 2012.

 

 

Tarifa social

 

Aigües de Mataró ofereix una tarifa especial, anomenada tarifa social, als abonats a qui l’Agència Catalana de l’Aigua reconeix el dret a gaudir del cànon social. A aquests abonats, AMSA els aplica també una reducció en el preu de l’aigua i el clavegueram.

 

El preu del primer i segon bloc de l’aigua de consum passa dels 36 cèntims d’euro i 70 cèntims d’euro de la tarifa domèstica normal, a 10 cèntims d’euro per als beneficiaris de la Tarifa Social. A més, s’hi ha de sumar el descompte que ofereix el cànon social en el preu del cànon de l’aigua.

 

Ser beneficiari d’aquesta tarifa pot arribar a suposar un descompte total de 10,50 € respecte a la tarifa domèstica normal.

 

Per poder gaudir de la Tarifa Social d’AMSA, cal tramitar primer el Cànon Social de l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquest tràmit es pot fer presencialment a les oficines de l’ACA, amb el tràmit en línia des del web de l’ACA a les oficines d’Aigües de Mataró (carrer de Pitàgores, 1-7), o bé al punt de servei d’AMSA al vestíbul de les oficines de Benestar Social (avinguda de Josep Puig i Cadafalch, 101) els dimarts i dijous al matí.

 

Des que es va instal·lar aquest punt d’informació, el juny del 2016, i per altres mesures comunicatives, s’ha vist un clar augment de les peticions de la Tarifa Social. En concret, l’any 2014 hi havia 94 abonats amb aquesta tarifa especial, 310 al 2016 i a novembre del 2016 hi ha 582 abonats.

 

 

Fons social

 

AMSA ofereix, des del 2012, un altre mecanisme d’acció social que és un fons de 65.000 € anuals per fer front a les factures impagades per part de famílies amb risc d’exclusió residencial. Aquest recurs va ser habilitat abans de la regulació per part de la Generalitat de Catalunya de les mesures de lluita contra la pobresa energètica (Codi de Consum i Llei 24/2015). Aquest fons no està vinculat al sistema tarifari sinó que respon a criteris socioeconòmics i de consum que cal acreditar per mitjà del corresponent informe de Benestar Social de l’Ajuntament.

 

El protocol, amb una vigència d’un any i prorrogable automàticament per anualitats, també inclou altres supòsits per evitar el tall en el subministrament d’aquelles unitats familiars que passin per una situació de vulnerabilitat. També hi ha disposicions sobre situacions que es donen com canvis de nom del titular del contracte, contractacions provisionals i altres supòsits.