Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament presenta el Portal de Transparència i l’aplicatiu de seguiment del PAM 2016

Escoltar

L’Ajuntament presenta el Portal de Transparència i l’aplicatiu de seguiment del PAM 2016

També s’ha presentat el full de ruta de la Comissió de Bon Govern, Ètica i Transparència

El regidor de Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez,  ha presentat avui dues novetats en relació a la Transparència activa i al retiment de comptes a la ciutadania. Es tracta del nou Portal de Transparència i el nou aplicatiu de seguiment en línia del PAM 2016. Ambdós serveis s’emmarquen en una de les 5 prioritats del Pla de Mandat 2016-2019 i el Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2016 de l’Ajuntament de Mataró: Un Govern obert, honest i eficient.
A la roda de premsa també hi ha comparegut el president de la Comissió Informativa Especial de Bon Govern, Ètica i Transparència, Esteve Martínez, per explicar els eixos de treball de la recent constituïda comissió.

 El Portal de Transparència

 

Es tracta d’un espai web que té un doble objectiu: en primer lloc donar compliment al nou marc legal en matèria de transparència,vigent des de principis de 2016, que obliga a tots els ens locals a disposar d’un espai de transparència. I en segon lloc, dur a terme un dels acords que figuren en el PAM dins la prioritat: un Govern obert, honest i eficient. Concretament en l’àmbit 5.2 Transparència activa i retiment de comptes.

 

El portal estarà disponible en l’adreça https://www.seu-e.cat/web/mataro/ i també s’hi podrà accedir des de la portada del web municipal.

 Informació més clara i estructurada

 

La transparència ha estat un element clau per a l’Ajuntament de Mataró en els darrers anys. Així ho demostra el fet que l’Ajuntament de Mataró ja disposa d’un espai de Transparència i Retiment de comptes al web municipal des de l’any 2009 amb el qual ja es compleixen actualment les Lleis 19/2014, del 29 de desembre, i 19/2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.Tanmateix, el web municipal ha obtingut bones qualificacions en les avaluacions en transparència que efectuen diferents organismes com Transparència Internacional o el Mapa InfoParticipa de la Universitat Autònoma de Barcelona, aquest darrer, havent revalidat al novembre de 2015 el Segell InfoParticipa,  la màxima distinció.

 

L’adopció ara del nou portal respon a la necessitat d’oferir als ciutadans tota aquesta informació ja disponible d’una forma més clara i estructurada i amb un nou sistema de classificació tal i com demana la Llei. A més, també permet dotar l’organització d’una eina que facilita la gestió interna d’aquest volum ingent d’informació i documentació.

Portal conjunt entre administracionsPer a la implantació del portal, l’Ajuntament de Mataró ha confiat en el Portal de Transparència desenvolupat per l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) i que forma part del projecte conjunt entre  la Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions i les entitats municipalistes de Catalunya, dins d’un Conveni marc de col·laboració. El Portal per tant, no té cap cost econòmic per a l’Ajuntament i aporta un seguit d’avantatges: el servei inclou formació específica, suport tècnic i jurídic; recursos compartits (plantilles, formularis); economitza esforços de publicació ja que utilitza informacions ja disponibles en administracions supramunicipals (Diputació, Sindicatura de Comptes, etc.).

En aquests moments el 82% del ens locals de Catalunya està fent servir el portal de l’AOC.

 

 

5 grans apartats

 

L’AOC ha desenvolupat aquest portal per donar suport a les administracions públiques catalanes en el compliment com a mínim de:

 

 

- la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

- la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

- els indicadors de Transparència Internacional

- els indicadors InfoParticipa de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Per fer-ho ha dissenyat una estructura bàsica de 5 grans blocs que es relacionen amb els grans apartats de les citades Lleis de transparència i amb els indicadors de ITA i InfoParticipa. Cadascun d’aquests apartats es subdivideix en altres blocs que contenen els ítems finals amb la informació concreta que demana la Llei.

 

Concretament els 5 apartats són :

 

-          Informació institucional i organitzativa.

-          Gestió Econòmica.

-          Acció de Govern i Normativa.

-          Contractes, convenis i subvencions.

-          Catàleg de serveis i tràmits.

 

 

El portal dóna també compliment, tal i com estipula la Llei, als requisits sobre l’accés a la informació pública per part dels ciutadans i permet realitzar a través d’un formulari la petició d’informació a l’Ajuntament.

Seguiment del PAM

 

El regidor Jerez ha presentat seguidament el nou aplicatiu per fer el seguiment del grau d’execució del Programa d’Actuació Municipal (PAM) en línia.

 

L'eina, que ha estat desenvolupada internament pel Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions i el Servei d’Estudis i Planificació, reflecteix l’estat d’execució del PAM amb una metodologia de fàcil visualització (sistema de barres de progrés i percentatges).

 

De cada prioritat, àmbit, acord o acció del PAM es mostra el percentatge d’assoliment. De les accions a més, es mostra la data prevista d’acabament i qui n’és el responsable tècnic; es classifiquen en funció de la seva evolució i previsió i s’informa sobre si evolucionen adequadament, si tenen dificultats o retards, o si tenen dificultats greus. També s’hi han incorporat mecanismes per ampliar la informació de gestió dels àmbits amb dades sobre el pressupost i els principals indicadors de l’àmbit.Aquesta eina, com el Portal de Transparència, s’emmarca en el mateix context de la prioritat del PAM: Un Govern obert, honest i eficient. És en aquest context que les eines destinades a assolir una política avaluable i amb Retiment de Comptes prenen una especial rellevància.

 

 

Comissió Informativa Especial de Bon Govern, Ètica i Transparència

 

Per finalitzar la roda de premsa, Esteve Martínez regidor de l’oposició que presideix la Comissió Informativa Especial de Bon Govern, Ètica i Transparència ha presentat els principals eixos que definiran el full de ruta d’aquesta comissió.

 

Aquest full de ruta es basa en tres eixos principals:

 

a)      Actuacions vinculades al desenvolupament d’un marc d’integritat.

Entre elles destaca la redacció del Codi ètic que ha de guiar la conducta dels electes i personal directiu de l’Ajuntament i dels seus organismes i empreses, de manera que impliqui el conjunt de l’organització i condicioni les relacions de l’Ajuntament amb les empreses amb contractes públics o concessionàries de serveis municipals.

 

 

b)      Transparència i retiment de comptes.

El portal de transparència i l’eina de seguiment del PAM s’emmarcarien en aquest eix. També el desenvolupament del dret a la informació, l’aposta no només per la transparència passiva, sinó també per l’activa.