Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament preveu augmentar gairebé un 15% la despesa social en l’avantprojecte de Pressupost per al 2016

Escoltar

L’Ajuntament preveu augmentar gairebé un 15% la despesa social en l’avantprojecte de Pressupost per al 2016L’alcalde de Mataró, David Bote, ha presentat aquest matí l’avantprojecte de Pressupost Municipal 2016, que preveu un increment de la despesa en protecció i promoció social del 14,7% respecte l’any passat.


 

El Pressupost de l’Ajuntament per enguany puja 124.915.173,49 €, una xifra que de partida és un 11.682.880,88 € més alta, és a dir, que s’incrementa un 10,32% respecte el 2015. Només el pressupost corrent, és a dir, sense comptar-hi els ingressos i despeses de capital (inversions) és de 4.845.138,32 €, un 4,34% més alt.

 

L’alcalde ha ofert una roda de premsa juntament amb el primer tinent d’alcalde, Joaquim Fernàndez, i del regidor de Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez, que aquest matí ha presentat els números als grups de l’oposició a la Comissió Municipal Informativa.

 

El Govern, format pel PSC i CiU, inicia una ronda de trobades amb la resta de partits del Consistori per cercar el màxim suport i poder portar el Pressupost a l’aprovació inicial del Ple a mitjans de febrer. L’expedient pressupostari s’acompanya d’una proposta de Programa d’Actuació Municipal (PAM) per aquest any i d’un altre document que recull les prioritats i accions més destacades fins al 2019, el Pla de Mandat.

 

La proposta de PAM no només recull quins són els compromisos i les prioritats del govern, orientades a la recuperació econòmica i el reforç de les polítiques socials per ajudar els més desfavorits, sinó que incorpora ja algunes de les aportacions que han fet els membres dels consells de participació ciutadana (352) i les persones que van participar al desembre en la jornada participativa que es va fer al Centre Cívic Pla d’en Boet (51). Més de 403 persones n’han dit doncs la seva.

 

Els compromisos del Govern recollits en la proposta de Pla de Mandat (2016-2019) són:

 

-No anar enrere en la despesa social

-Incrementar els recursos pel desenvolupament de l’economia

-Incrementar els recursos en projectes d’ocupació, emprenedoria i formació ocupacional

-Mantenir la cooperació amb les entitats ciutadanes

-Incrementar els recursos per tenir la ciutat més neta i segura

-Apostar per l’educació, la cultura i l’esport

-Garantir la solvència i la liquiditat de l’Ajuntament

-Apostar per una gestió oberta i transparent

 

I les 5 prioritats:

 

-Primer les persones: igualtat d’oportunitats

-Recuperar l’economia, crear ocupació i promocionar la ciutat

-Apostar per l’educació, la cultura i l’esport

-Convivència i gestió de l’espai: territori i sostenibilitat

-Un govern obert, honest i eficient

 

Per tirar endavant aquests propòsits es formulen diversos plans, entre els quals destaca el Pla de Rescat Social, el Pla de Xoc contra l’atur, el Pla de xoc per la millora d’equipaments públics o el Pla estratègic de promoció de la ciutat. A més, per desenvolupar totes aquestes polítiques, el govern es proposa insistir en la recerca del màxim consens i implicació, per la qual cosa es planteja diversos acords marcs, entre els quals destaca el Pacte per a l’ocupació, el Pacte educatiu, el Pacte per la cultura, el Pacte per la mobilitat i el Pacte pel bon govern, l’ètica i la transparència. 

 

 

Destinació de la despesa social

 

El Govern municipal es planteja enguany en el Pla d’Actuació Municipal una fita important amb l’establiment d’un Pla de Rescat Social destinat a atendre els requeriments més essencials de les persones més necessitades i vulnerables. Per aquest motiu, l’avantprojecte de Pressupost 2016 preveu inicialment un increment de la despesa destinada a protecció i promoció social. En concret, aquest any s’hi destinarà 1.444.730,06 € més que en l’exercici anterior. Concretament, la despesa passarà de ser de 9.802.309,36 € a 11.247.120,42 €.

 

El Pla de Rescat Social, que està en fase d’elaboració i serà presentat més endavant, inclourà mesures noves i també l’increment dels recursos destinats a programes ja existents i que necessiten reforçar-se, com ara el desplegament de la Llei de Dependència, l’ampliació dels beneficis del Carnet Blau, l’atenció a dones víctimes de violència masclista o l’increment del suport a les comunitats de veïns per prevenir problemàtiques de convivència en edificis. Entre les novetats podrien trobar-se un diagnòstic sobre infància i adolescència, un nou projecte d’equipament per a joves o el projecte del Casal de la Gent Gran de La Llàntia.

 

Quant als ingressos, cal destacar que durant l’aprovació de les Ordenances Fiscals 2016 el Govern municipal va assumir també la voluntat de fer un esforç en la major difusió de les bonificacions, exempcions i graonats de tarifació dels quals es poden beneficiar els ciutadans, sobretot d’aquells més necessitats per raó de la seva renda familiar o de la seva situació de vulnerabilitat social. Es calcula que els diners que l’Ajuntament deixa d’ingressar per aquests conceptes i que, per tant, també es podrien comptar com a ajuts socials pugen 905.439,84 €, bàsicament per bonificacions i exempcions d’IBI, IAE, ICIO, Plusvàlues, llicències ambientals i brossa domiciliària.

 

 

Més despesa en Educació i Seguretat

 

Malgrat que l’avantprojecte de Pressupost 2016 reflecteix que l’Ajuntament de Mataró continua indicant que l’Ajuntament continua destinant 18.329.423,32 € a assumir el deute públic, destinarà la següent destinació prioritària és la despesa a Educació, un total de 17.275.660,79 €, seguida de Seguretat i Protecció Civil, amb 11.283.185,33 €. Es preveu un increment d’aquests dos conceptes del voltant del 4% respecte l’any 2015.

 

 

3 milions més per al Capítol de Personal

 

Una altra de les xifres que destaquen a l’avantprojecte del Pressupost 2016 és el Capítol de les Despeses de Personal, que preveu incrementar-se 3.302.631,17 € per complir amb el compromís de pagament de la paga extra dels funcionaris corresponent al desembre de 2012, l’1% d’increment salarial establert a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a tot el personal municipal i el pagament de les operacions de regularització i assentament de l’estructura organitzativa de l’Ajuntament pactat en exercicis anteriors. 

 

 

Les inversions

 

Dels 8.188.135,12 € que l’avantprojecte de Pressupost preveu com a inversions, la majoria n’estan ja compromeses d’anteriors exercicis. Són, per exemple, la previsió d’aportació a PUMSA de 3.265.299 €, el pagament de la factura d’El Rengle (3.155.537,45 €), o els 966.406,59 € per a les inversions del contracte de neteja i recollida de la brossa.

 

Durant aquest any estaran en marxa les següents obres públiques:

 

-Adequació del Camp Municipal d’Esports del Centenari

-Adequació del local per al Centre de distribució d’aliments al carrer de Casto Méndez Núñez

-Reposició d’equipaments esportius

-Rehabilitació de l’edifici de La Presó

-Rehabilitació de la nau de Vapor Gordils

-Actuacions de millora al Poliesportiu Municipal Josep Mora

-Cobriment de la Pista Poliesportiva de l’Eusebi Millan

-Diverses actuacions de millora a la via pública

 

Per primera vegada des de fa molts anys, es calcula que l’Ajuntament disposarà també de 599.513,55 € per fer obra nova. Aquestes inversions resten pendents de decidir.    

 

 

L’any de la màxima càrrega financera

 

El Govern municipal es planteja el repte de reduir l’endeutament a final de mandat (2019) fins a una ràtio del 80 %. Actualment, a ràtio d’endeutament del grup Ajuntament és del 105,49%.  En aquest pla per reduir l’endeutament previst al pla d’ajust fins al 2023 es preveu que el 2016 sigui l’exercici en el qual se suporti una major càrrega financera. Es calcula, com s’ha indicat abans, que aquest any es podran assumir uns 18,35 milions de deute públic.

 

Quant al càlcul de l’endeutament, enguany és el primer exercici que l’endeutament de PUMSA s’ha de comptabilitzar conjuntament amb la de l’Ajuntament atès que l’empresa pública durant els darrers anys no ha tingut capacitat per obtenir finançament superior al 50% amb recursos propis i requereix les aportacions de l’Ajuntament (6,4 milions d’euros). L’endeutament global és doncs de 136,79 milions d’euros.