Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament reclama reconeixement per a les víctimes de negligències mèdiques així com canvis legislatius i judicials

Escoltar

L’Ajuntament reclama reconeixement per a les víctimes de negligències mèdiques així com canvis legislatius i judicials

La Junta de Portaveus celebrada el 6 de juny va aprovar per unanimitat una declaració institucional presentada pels grups de CiU i Ciutadans que reclama canvis legislatius i judicials, i reconeixement, per a les víctimes de negligències o mala praxis mèdiques o sanitàries.

 

Es va donar compte de la declaració al Ple municipal celebrat el 9 de juny. El text íntegre de l’acord és el següent:

 

“El grup de treball “QUE NO PASE MÁS” el constitueix un grup de persones que pretenen fer visible la situació que viuen els afectats per les negligències/imprudències/mala praxis mediques i/o per l’actuació anormal de l’administració sanitària, amb la finalitat que es creï un marc legal específic per a aquesta matèria i que, d’alguna manera, acabi amb la invisibilitat dels perjudicats i/o de les víctimes de delictes relacionats amb la professió mèdica.

 

D’aquesta manera, el que és demana no és altra cosa que la implementació de l’aplicació de la Llei 4/2015 de 27 de abril, en què és consagra l’Estatut de la víctima de delictes, que trasllada al nostre ordenament jurídic les directives: 2001/220/JAI del Consell de 15 de març de 2001, relativa a l’Estatut de la Víctima en el procés penal, i la Directiva 2011/99/UE del Parlament Europeu i del Consell de 13 de desembre de 2011, sobre l’Ordre Europea de Protecció, així com la Directiva 2012/29/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012.

 

Es busca doncs, evitar un greuge comparatiu respecte d’altres víctimes que sí s’han beneficiat de lleis especials que les protegeixen en major i millor mesura.

 

Essent conscients que les imprudències/negligències mèdiques són fets que no han de quedar exonerats i per tant han de ser jutjats amb el mateix rigor que altres, volem incidir en la realitat que estem vivint els darrers anys. Les polítiques d’austeritat han comportat retallades pressupostàries a la sanitat pública i ajustos de personal mèdic, fet que suposa clarament un risc de les garanties sanitàries i la vida de les persones al precaritzar-se el sistema. Resulta evident que la manca de recursos incideix de manera determinant en la qualitat del servei, però també en les condicions de treball del personal sanitari, amb la qual cosa la pressió sota la que treballen augmenta i amb això el risc de cometre errades.

 

El projecte de llei que promou el grup “Que no pase más” i els seus assessors jurídics pretén una sèrie de canvis necessaris per tal d’evitar que la víctima d’un accident mèdic es converteixi, malauradament, a més, en víctima de la injustícia del sistema legal i judicial actual, castigant-les amb complexos judicis de llarga duració (6-10 anys).

 

Aquests canvis legislatius i judicials que es proposen són del tot viables, bé per ja existir en altres matèries del dret (menors, dret de la circulació vial, normes aplicables a les víctimes de la violència masclista…), o bé per existir al marc normatiu d’altres països de la Unió Europea; per tant la seva aplicació és possible i compliria, no només amb les garanties legals del nostre sistema legal, sinó que també ens aproximaria una mica més al sistema legal de països de la Unió Europea on sí que existeix una regularització específica per a aquestes víctimes.

 

El projecte de llei que recolzem evitaria l’actual inseguretat jurídica que viuen les víctimes de les negligències i/o imprudències o males praxis medico-sanitàries. Aquestes víctimes no tenen ni jutjats especialitzats, ni disposen d’un barem específic per a la valoració dels seus danys. Tenint també molta dificultat per accedir als historials mèdics complerts i per trobar pericials objectives en què fonamentar els seus drets, de manera que es veuen abocats a litigar durant anys contra l’administració pública o contra companyies d’assegurances que s’aprofiten de les llacunes legals que els ofereix el sistema i que els hi dóna una posició privilegiada i de poder respecte la víctima que reclama.

 

Les víctimes mereixen, com els nostres veïns europeus, disposar de lleis i jutjats que les emparin i on exercir els seus drets amb plenitud i garanties.

 

Per tot l’ exposat anteriorment, es proposa donar suport a la lluita entaulada pel grup “Que no pase más “ i manifestem:

 

PRIMER: El reconeixement a les víctimes dels delictes medico-sanitaris i la seva condició de víctima conforme l’establert a la Llei 4/2015, de 27 de abril.

 

Reconèixer el dret que aquestes víctimes comptin amb una normativa específica, per la qual cosa entenem necessari que s’estudiï el projecte de Llei que presenta el grup de treball “Que no pase más”.

 

Donar suport per tal que el grup de treball “Que no pase más” pugi ser rebut i escoltat per les comissions de Sanitat i Justícia del Congrés dels Diputats i del Senat, amb la finalitat que els pugin fer arribar personalment el seu projecte de Llei. 

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés de Diputats i a la Plataforma en defensa de la Salut i la Sanitat i al grup de treball “Que no pase más”.