Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament redactarà el projecte d’enderroc de l’antic edifici de Pintures Civit

Escoltar

L’Ajuntament redactarà el projecte d’enderroc de l’antic edifici de Pintures Civit

El Ple municipal celebrat el passat dijous 8 de setembre va aprovar per unanimitat una proposta de resolució presentada pel grup d’ ERC-Moviment d’Esquerres que compromet l’Ajuntament a redactar el projecte d’enderroc de l’antic edifici de Pintures Civit, a la ronda de Leopoldo O’Donnell, i a dissenyar l’urbanització de l’espai resultant.


 

El text íntegre de l’acord és el següent:

 

“El Ple d’abril de 2007 va aprovar la relació de béns i drets d’expropiació de la finca de referència, situada a la ronda O’Donnell cantonada Pompeu Fabra, propietat de CIVIT SL, amb la idea de recuperar l’espai com a zona verda.

 

Posteriorment, i ja efectuada l’expropiació, el projecte ha anat apareixent de manera reiterada com una de les accions del Pla d’Actuació Municipal. L’any 2011, apareixia al Programa de Jardineria i Zones Verdes: “Acció 2.3.4.8 Redacció del Projecte Executiu d’enderroc de local i recuperació de l’espai per a zona verda a la ronda de Leopoldo O’Donnell”. També a càrrec del Servei d’Obres apareixia, dins d’un projecte d’urbanització més ampli, al Programa de Vies Públiques: “2.4.1.3. Redacció de l’avantprojecte de la ronda de Leopoldo O’Donnell”.

 

Al Pla de Mandat 2012-2015, a l’Àmbit d’Infraestructures, podem trobar a l’acció 3.2.10: “Estudiar la possibilitat de reconvertir la ronda O’Donnell en un bulevard i l’avinguda Francesc Macià en una Rambla”.

 

En el PAM 2012 (també en PAMs posteriors) la ronda O’Donnell apareix com una actuació vinculada a l’acompliment dels compromisos del POEC (Pla d’Orientació per a Equipaments Comercials): “3.5.1.7. Redacció del projecte d’enderroc de l’edifici aïllat i urbanització de la vorera de la ronda O’Donnell (relacionada amb una proposta del Consell Territorial del Pla d’en Boet – Peramàs).

 

Per aquest motiu, el Grup Municipal d’ERC – Moviment d’Esquerres proposa els següents acords:

 

Primer. Redactar el projecte executiu d’enderroc de l’edifici aïllat a la ronda O’Donnell (antiga seu de Pintures Civit, SL) i de disseny i urbanització de la vorera i la zona verda resultant a aquest espai.

 

Segon. Portar a terme aquest procés de manera que la seva execució pugui ser calendaritzada dins del PAM 2017.

 

Tercer. Compatibilitzar aquest enderroc i nou espai de zona verda, amb els estudis, presents i futurs, tendents a la transformació de la ronda O’Donnell en un bulevard, segons els usos consensuats amb el Servei de Promoció Econòmica”.