Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament vol equiparar el preu dels casals d’estiu de les escoles d’educació especial amb la resta d’oferta

Escoltar

L’Ajuntament vol equiparar el preu dels casals d’estiu de les escoles d’educació especial amb la resta d’oferta

El Ple municipal va aprovar el passat 5 de maig fer un estudi de les necessitats i dels recursos dedicats als casals d’estiu que s’organitzen a les Escoles d’Educació Especial i iniciar, des d’aquest proper estiu, una disminució progressiva de la quota a les famílies que els utilitzen per equiparar-los amb la resta de casals d’estiu.

 

La proposta va ser presentada per CiU i PSC com a esmena a la totalitat del text inicial de la CUP, que va decaure. L’esmena a la totalitat es va aprovar per unanimitat.

 

El text íntegre és el següent:

 

“Atès que existeix una subvenció de l’Ajuntament de Mataró per a activitats educatives en el lleure d’infants i adolescents, que fixa una quota màxima de 180 € per persona per les quatre setmanes.

 

Atès que els casals d’estiu que organitzen les escoles d’Educació Especial de Mataró (l’Arboç i les Aigües), no es poden acollir a aquestes subvenció en concret perquè reben altres tipus de subvencions per a organitzar les seves activitats i perquè tenen altres característiques.

 

Atès que existeix una diferència considerable entre les quotes dels casals d’estiu que organitzen les entitats de les escoles ordinàries i les escoles d’educació especial, en detriment de les famílies amb nens/es en centres d’educació especial.

 

Per tot l'anterior, és pel que els Grups Municipals del PSC i de CiU, proposen al Ple de Mataró l'adopció dels següents acords:

 

PRIMER: Fer un estudi de les necessitats existents i dels recursos que s’hi dediquen actualment als casals d’estiu que s’organitzen a les Escoles d’Educació Especial per fer les propostes de millora que s’escaiguin.

 

SEGON: Disminuir de manera progressiva les quotes a les famílies de Mataró dels casals d’estiu que s’organitzen als centres d’Educació Especial per aconseguir equiparar-los amb la resta de casals.

 

TERCER. Iniciar aquesta disminució de la quota a partir dels casals d’estiu del 2016 a través del procediment administratiu més adient per aquesta finalitat”.