Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’ordenança sobre els prostíbuls se seguirà aplicant als locals que al 2011 no estaven autoritzats i oberts al públic

Escoltar

L’ordenança sobre els prostíbuls se seguirà aplicant als locals que al 2011 no estaven autoritzats i oberts al públic

L’Ajuntament modifica una disposició per sentència judicial, però tenir llicència no serà motiu suficient per obrir nous locals que no compleixin la normativa

El Ple de l’Ajuntament va acordar ahir per unanimitat l’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal sobre les activitats recreatives on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual. La modificació s’aprova en execució d’una sentència judicial i afecta a la disposició transitòria única de la norma local.

 

L’Ajuntament va aprovar al 2011 una ordenança per regular els locals on es realitzen activitats de naturalesa sexual, i al 2012 la va modificar per introduir criteris més restrictius pel que fa a l’obertura de nous establiments d’aquest tipus. Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d’abril de 2015 va anul·lar la disposició transitòria única del text aprovat al 2011. Segons la disposició anul·lada, aquells establiments que prèviament a l’entrada en vigor de l’ordenança disposaven “de llicència i posada en marxa per al funcionament de l’activitat” podien seguir funcionant, malgrat no complissin tots els nous requisits i sempre i quan no fessin modificacions substancials o ampliacions.

 

Malgrat que la sentència es refereix a l’ordenança aprovada al 2011, l’Ajuntament ha decidit modificar la norma vigent, que es va modificar un any més tard, ja que el contingut de la disposició transitòria era idèntic. El text modificat reprodueix ara textualment la disposició transitòria segona del Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives de Catalunya, normativa de la Generalitat i per tant de rang superior, que diu: “Els establiments i espais oberts al públic que estiguin autoritzats a l’entrada en vigor d’aquest Reglament poden seguir en funcionament”.

 

Per tant, a la pràctica, els únics establiments que no s’han d’adaptar a l’ordenança municipal són aquells que disposen dels permisos necessaris (llicència i posada en marxa) i ja estaven oberts al públic prèviament a l’entrada en vigor de la normativa, sempre i quan no realitzin obres d’ampliació o canvis substancials. Contra l’acord de modificació inicial de l’ordenança, que el Ple va aprovar el passat setembre, es van presentar dos escrits de reclamació que han estat desestimats per l’Ajuntament. El canvi normatiu serà vigent després de la seva aprovació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.