Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Govern aprova incorporar vuit habitatges més al Catàleg de masies i cases rurals

Escoltar

La Junta de Govern aprova incorporar vuit habitatges més al Catàleg de masies i cases rurals

Són construccions posteriors al 1956 però amb valor social i ambiental

La Junta de Govern Local de Mataró va aprovar inicialment el passat dilluns 4 d’abril l’ampliació del Catàleg de masies i cases rurals ubicades en sòl no urbanitzable per incorporar vuit habitatges més. El tràmit comporta la modificació del Pla especial de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, document que conté el catàleg.

 

El Pla especial de masies i cases rurals va ser aprovat definitivament el 23 d’abril de 2015 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, que va fer un seguit de prescripcions. L’Ajuntament va elaborar i aprovar un text refós que va rebre el vistiplau de la Generalitat el passat 11 de febrer. Aquest document inclou 84 fitxes amb les referències de les construccions catalogades, a les quals s’atorga almenys algun d’aquests valors: arquitectònic, històric, ambiental i paisatgístic.

 

La modificació que ara es tramita suposa afegir sis noves fitxes i modificar-ne dues d’existents, ja que dos dels habitatges es troben situats a finques on la casa principal ja està catalogada.

 

En l’anterior aprovació del catàleg, la Generalitat va fixar com a criteri no incloure construccions posteriors al 1956, fet que va deixar fora alguns del habitatges que l’Ajuntament havia decidit incloure en la proposta original. Amb l’ampliació actual, l’Ajuntament recull la reivindicació de la pagesia d’incorporar totes les masies i cases rurals autoritzades i ocupades per pagesos amb activitats agrícoles actives, independentment de l’antiguitat, ja que entenen que les cases familiars construïdes a finals del segle XX són les més necessàries i, per tant, contribueixen més a mantenir el valor agrícola i ambiental de la zona de Les Cinc Sènies. Aquestes construccions tindrien, per tant, valors socials i ambientals.

 

L’ampliació del catàleg i la modificació del Pla especial hauran de superar ara un termini d’exposició pública d’un mes. Després de resoldre possibles al·legacions, si es presenten, el Ple haurà de procedir a l’aprovació provisional de la proposta. Per últim, el vistiplau definitiu correspon de nou a la Generalitat.