Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Portaveus acorda de forma unànime fer front a l’estigma i la discriminació relacionats amb el VIH/SIDA

Escoltar

La Junta de Portaveus acorda de forma unànime fer front a l’estigma i la discriminació relacionats amb el VIH/SIDA

La Junta de Portaveus, celebrada el divendres 25 de novembre, va aprovar per unanimitat una declaració institucional, presentada per tots els grups municipals, per fer front a l’estigma i la discriminació relacionats a l’epidèmia del VIH/SIDA. 
El text íntegre, que es va donar compte al ple d’1 de desembre, és el següent:
“Catalunya i les seves institucions són i han estat sempre al capdavant en la defensa dels drets sexuals i reproductius i en el treball per fer front a l’epidèmia del VIH/sida i l’estigma relacionat, com a eix de garantia social, dels drets i del desenvolupament de les persones.
Aquest compromís s’ha demostrat en l'Estatut d'autonomia de Catalunya del 2006; la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista; la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia; la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes i diverses resolucions en el marc dels drets sexuals i reproductius. La darrera, el passat juliol de 2015, va ser la Declaració en favor dels Drets Sexuals i Reproductius en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible .
Tanmateix, el punt culminant d’aquesta voluntat es va expressar en l’aprovació de l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat, el passat 6 de març de 2014 al Parlament de Catalunya, i de manera unànime entre tots els grups polítics.
L’Acord, que va ser impulsat de manera coordinada amb el teixit associatiu de Catalunya en l’àmbit el VIH/sida i, en concret, pel Comitè 1r de Desembre – Plataforma Plataforma Unitària d’ONG-SIDA de Catalunya que aglutina 24 entitats de tot el territori català - , va suposar un fet històric i s’havia de materialitzar com un instrument de futur orientat a mantenir el lideratge de Catalunya respecte les polítiques de resposta a la pandèmia del VIH, a la vegada que garantia un model d’abordatge comunitari basat en l’expertesa, l’experiència i la qualitat.
Malgrat això, dos anys més tard de la seva aprovació, encara calen esforços per seguir impulsant-lo, especialment pel que fa referència al Pacte Social contra la discriminació de les persones que viuen amb el VIH, l’objectiu general del qual ha de ser eliminar l’estigma i la discriminació associada al VIH i a la sida a Catalunya.
Aquest pacte, segons l’Acord aprovat, ha d’incloure, com a mínim, fomentar un canvi en la imatge del VIH a la nostra societat i, per tant, afrontar la serofòbia; vigilar les situacions de discriminació; garantir l’accés igualitari a tots els serveis, prestacions i recursos; facilitar l’accés als drets sexuals i reproductius de les persones que viuen amb el VIH, i promoure i posar en pràctica la Recomanació 200 de l’Organització Internacional del Treball, sobre el VIH i la sida i el món del treball.
I és que, segons ONUSIDA (2001), l’estigma relacionat amb la infecció pel VIH podria ser l’obstacle més gran al qual s’han d’afrontar les persones, les comunitats, els polítics i els líders religiosos que treballen en la resposta al VIH. Un esforç important contra l’estigma no només millorarà la qualitat de vida de les persones infectades pel VIH i de les persones vulnerables a la infecció, sinó que ho farà a gran escala per fer front a l’epidèmia. Per aquest motiu, l’any 2015, la mateixa ONUSIDA va iniciar la campanya Zero Discrimination Day, amb la qual es reivindica, l’1 de març a nivell mundial, la necessitat de sensibilitzar en la defensa dels drets humans i en la necessitat d’acabar amb l’estigma i la discriminació relacionats al VIH.
Així doncs, la resposta a l’estigma i la discriminació relacionats al VIH requereix la implicació de tots els actors i agents possibles. En aquest sentit, els ens locals, dins del marc que els atribueix la Llei de salut pública 18/2009, per la qual poden oferir a la població intervencions que ajudin a incrementar el control sobre la seva salut i obtenir així estils de vida més saludables.
Per tot això el Ple de l’Ajuntament assumeix els següents acords:
1. Impulsar conjuntament amb el govern de la generalitat de Catalunya el Pacte social contra la discriminació de les persones que viuen amb VIH, on l’objectiu general d’aquest sigui eliminar l’estigma i la discriminació as¬sociada al VIH i a la sida a Catalunya. Contribuir, des dels ens locals, a participar-hi i desenvolupar-lo per tal que esdevingui una eina real des d’on els municipis i altres administracions puguin treballar contra l’estigma i la discriminació en el seu àmbit competencial.
2. Prendre el compromís d’incloure missatges centrats en la no discriminació i la no estigmatització, i en favor dels drets humans, en totes aquelles accions que es duguin a terme al municipi en l’àmbit del VIH/sida.
3. Tenir present les necessitats de les persones que viuen amb el VIH en els serveis oferts a nivell municipal, vetllant perquè no es produeixin situacions de discriminació en el marc de les seves competències, així com en les empreses i organitzacions on el govern municipal hi tinguin representació.
4. Incorporar la data de l’1 de març, Dia per la Zero Discriminació, entre les diades commemoratives del municipi, com a compromís ferm per fer front a l’estigma i la discriminació relacionats al VIH/sida.
5. Sol·licitar als Departaments de Salut i Ensenyament a desenvolupar, conjuntament amb el municipi (en el marc dels Consorcis existents, si s’escau), accions i programes dirigits a la promoció de la salut sexual de manera integral als centres educatius, on es doni tota la informació adequada contra l’estigma i la discriminació relacionats al VIH/sida.
6. Sol·licitar a l’Ajuntament la col·laboració amb les entitats sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit del VIH/sida a Catalunya des d’una perspectiva comunitària i, en concret, amb el Comitè 1r de Desembre com a plataforma unitària d’entitats en l’àmbit del VIH/sida a Catalunya, donant el suport necessari en la difusió de les seves tasques i activitats.
7. Informar d’aquest acord al Govern de la Generalitat (conselleries de Salut, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Ensenyament i Presidència), als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis, i al Comitè 1er de Desembre, com a plataforma unitària d’ONG-SIDA de Catalunya.”