Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les terrasses obriran a les 8 h però hauran de tancar una hora abans a la nit per adaptar-se als horaris de descans

Escoltar

Les terrasses obriran a les 8 h però hauran de tancar una hora abans a la nit per adaptar-se als horaris de descans

L’Ajuntament refà l’ordenança que regula establiments i activitats i el Ple l’aprova inicialment

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir de nou, inicialment, l’ordenança que regula les instal·lacions, establiments i activitats al terme municipal de Mataró. El text ha introduït alguns canvis, fins i tot de nom, respecte a la primera aprovació inicial l’any passat.

 

El Ple municipal va aprovar inicialment el 27 de març de 2015 l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental. Durant el termini d’exposició pública es van recollir diferents suggeriments i al·legacions i s’han produït canvis legislatius que han motivat la refeta de la norma municipal.

 

En primer lloc, s’ha ampliat l’àmbit d’aplicació de l’ordenança, de manera que ara no regula només l’aspecte ambiental, sinó també el sanitari, policia d’espectacle i resta de normatives sectorials aplicables a totes les activitats. Per aquest motiu se li ha canviat el nom i el text aprovat ahir inicialment pel Ple és l’Ordenança d’intervenció municipal d’activitats.

 

L’ordenança regula tota la intervenció administrativa municipal en matèria d’activitats, abasta la regulació, el control, el restabliment de la legalitat i els interessos generals vulnerats per incompliment, l’adopció de mesures cautelars i la sanció de les conductes tipificades com infracció.

 

Entre els canvis de contingut més significatius, es modifiquen els horaris de les terrasses de bars i restaurants: podran començar a funcionar una hora abans al matí (a les 8 h), però hauran de tancar una hora abans a la nit (a les 23 h de diumenge a dijous i a les 0 h els divendres, dissabtes i vigílies de festius). Obrir abans al matí era una reclamació del Gremi d’Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme, mentre que la retallada horària a la nit vol adequar-se millor als horaris de descans dels veïns, ja que la major part de les denúncies per molèsties de les terrasses que atén la Policia Local es produeixen en l’horari comprès entre les 23 h i les 2 h. En el futur, el Govern municipal té previst aprofundir en la regulació de les terrasses impulsant una ordenança pròpia.

 

La major part de les novetats a l’ordenança d’activitats són fruït, però, d’una adequació a la normativa superior, sobretot a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 16/2015 de simplificació administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya. A més el text adopta articles de l’ordenança tipus de la Diputació de Barcelona, regula millor aspectes relacionats amb diferents tràmits o presentació de documents i introdueix propostes d’altres serveis municipals de l’Ajuntament. En aquest darrer sentit, per exemple, l’ordenança incorpora la regulació dels establiments de tatuatge, per introduir millores des de la vessant de salut pública.

 

En el seu conjunt, el text normatiu contribueix a una major simplificació administrativa, clarifica procediments i elimina duplicitats. Té 170 articles, 4 disposicions addicionals, 8 disposicions transitòries, 1 disposició derogatòria, 2 disposicions finals i 4 annexos, un d’ells amb 4 instruccions tècniques.

 

Un cop feta l’aprovació inicial per part del Ple, s’obrirà ara un termini de trenta dies perquè es puguin presentar reclamacions i suggeriments. En cas de no presentar-se cap durant aquest termini, l’ordenança es considerarà aprovada definitivament.