Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró actualitza el mapa de risc d’establiments alimentaris minoristes i de restauració

Escoltar

Mataró actualitza el mapa de risc d’establiments alimentaris minoristes i de restauració

El cens actualitzat comptabilitza 1.178 establiments

L’Ajuntament de Mataró ha actualitzat les dades del cens d’establiments alimentaris de la ciutat on s’inclouen les parades dels mercats ambulants i els establiments alimentaris i de restauració sedentaris. Aquest cens no té en compte les parades de fires i d’altres esdeveniments puntuals. A 30 de juny del 2016, Mataró disposa de 1.178 establiments alimentaris que segons la seva tipologia es classifiquen en establiments d’alt, mig i baix risc. Per fer aquesta classificació es tenen en compte conceptes com el tipus de producte i el públic destinatari, entre d’altres. El cens inclou carnisseries, forns de pa, negocis de fruites i verdures, menjars preparats, peixateries, espais polivalents com són els supermercats, botigues de venta de llaminadures, etc. 
A febrer de 2016, Mataró tenia censats 1.151 establiments i segons les auditories realitzades un 13% són d’alt risc, un 48% són de mig risc i el 39% són de risc baix. Al desembre del 2012 es van censar 912 establiments dels quals un 9% es van considerar d’alt risc, un 62% de risc mig i un 29% de baix risc.
Assessorament, formació i multes coercitives
Durant el 2015 es van inspeccionar 264 establiments i durant els sis primers mesos del 2016, un total de 179 negocis. El número d’inspeccions que es van fer des del Servei de Salut i Consum de l’Ajuntament durant el 2015 van ser 467 i 218 des de gener a juny del 2016. Les inspeccions es fan en base a campanyes impulsades per la mateixa administració, per denúncies o basades en el risc sanitari de cada negoci.
Pel que fa a l’assessorament, durant l’any 2015 es van assessorar 62 persones que volien obrir o regentaven un establiment alimentari a Mataró i 37 des de gener al juny del 2016. En temes de formació es fan cursos destinats a professionals i a entitats. Durant el 2015 es van formar 368 professionals amb 24 cursos diferents i durant el 2016, fins al juny, es van fer 24 cursos als que van assistir 300 persones. Les entitats i les associacions de la ciutat van poder anar a 7 cursos durant el 2015 que van comptar amb 155 assistents i durant el 2016, fins al juny, s’han fet 2 cursos per on s’han format 35 persones. En total, des del 2015 i fins al juny del 2016, s’han fet 57 cursos amb 858 alumnes.
Les multes coercitives que es van imposar durant el 2015 d’acord amb el que s’estableix a la Llei 18/2009 de Salut Pública van ser de 29.600 € i en els primers sis mesos del 2016 s’han recaptat 13.716 €. Les multes coercitives no tenen caràcter de sanció i s’utilitzen quan el personal inspector constata l'incompliment de les empreses de les mesures cautelars o dels requeriments que s’han fet durant una visita d’inspecció anterior per tal d’evitar les pràctiques que comportin un perjudici o una amenaça per a la salut de les persones consumidores.