Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró crea una comissió per gestionar el risc per a la seguretat i la convivència derivat de l’ocupació d’habitatges

Escoltar

Mataró crea una comissió per gestionar el risc per a la seguretat i la convivència derivat de l’ocupació d’habitatges

L’òrgan coordinarà les actuacions per compatibilitzar el dret a l’habitatge amb la convivència cívica i el respecte a la Llei

L’Ajuntament de Mataró té previst crear i posar en marxa en els propers dies la Comissió Municipal per a la Gestió del Risc per a la Seguretat i la Convivència derivat de l’Ocupació d’Habitatges. L’òrgan recollirà la informació rebuda pels diferents serveis que intervenen en aquesta problemàtica i coordinarà les actuacions que se’n derivin.


 

La regidora de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, Núria Moreno, va anunciar la creació de la comissió dimarts als membres de la Comissió Informativa Municipal de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic.

 

 


Actuacions desenvolupadesL’Ajuntament ha engegat en els darrers anys diferents mecanismes per donar resposta a les situacions derivades de la precarietat respecte a l’accés i a l’ús de l’habitatge i els riscos de convivència. Així, al 2010 va crear la Comissió Municipal de Sobreocupacions, per identificar immobles i habitatges sobreocupats, i actualment tramita l’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora del procediment sobre la verificació d’habitatges buits, per detectar habitatges buits i promoure la seva mobilització en el mercat.

 

Paral·lelament, l’Ajuntament ha articulat una política d’habitatge social per donar resposta als ciutadans que es troben en situacions de risc social i amb dificultats per accedir o mantenir un habitatge digne. Així mateix, s’ha potenciat el Servei de Mediació Ciutadana per atendre els conflictes de convivència generats per ocupacions d’habitatges i, als barris de Rocafonda, El Palau-Escorxador i Cerdanyola s’ha desenvolupat un Programa de Suport a les Comunitats de Veïns per assessorar i donar suport a les comunitats veïnals més vulnerables.

 

D’altra banda, el Pla de Seguretat Local de Mataró 2016-2020, aprovat per la Junta de Seguretat Local el 22 de juliol, va establir com a eix prioritari la promoció del civisme i la convivència en els espais públics i les comunitats veïnals i preveu desenvolupar un programa integral de prevenció de les ocupacions i la creació d’una Unitat de Convivència Comunitària de la Policia Local. Per últim, l’Ajuntament té oberta una línia de col·laboració amb la Fiscalia per a la resolució d’ocupacions il·legals, acció contemplada al Programa d’Actuació Municipal de 2016.

 

 


Missió de la nova comissióLa comissió serà un òrgan de coordinació de la informació i les actuacions dels diferents serveis de la ciutat que intervenen davant l’increment de la detecció de casos d’habitatges ocupats. El seu objectiu serà articular una estratègia integral per abordar les ocupacions d’habitatges, prestant especial atenció a aquells casos que afecten a la convivència i a la seguretat dels membres de les comunitats de veïns que les pateixen. La comissió treballarà des de quatre àmbits: social-habitacional, convivencial, l’àmbit de la seguretat i el jurisdiccional.

 

Les línies prioritàries d’intervenció són:

 

- Detecció dels habitatges ocupats a la ciutat i avaluació del risc que generen per a la seguretat i la convivència de les comunitats afectades i del seu entorn.

 

- Identificació dels titulars de la propietat i assessorament per a l’exercici efectiu dels seus drets davant situacions d’usurpació.

 

- Establir línies d’intervenció social per oferir solucions habitacionals alternatives a l’ocupació i poder treballar de manera integral amb aquestes famílies en els casos en què així ho requereixin.

 

- Suport i acompanyament a les comunitats de veïns afectades en la resolució de problemes de convivència derivats per ocupacions.

 

- Desplegament de línies d’atenció prioritàries per a la intervenció policial per donar resposta als problemes de seguretat que es detectin a comunitats amb habitatges ocupats i combatre els grups i organitzacions criminals.

 

- Establir mecanismes de coordinació amb les instàncies judicials per incrementar l’eficàcia de les actuacions que es duguin a terme des dels diferents actors afectats.

 

La comissió tindrà una composició mixta política i tècnica. Es preveu la seva creació per Decret en els propers dies amb l’objectiu de celebrar la reunió de constitució abans d’acabar novembre o principis de desembre. En aquesta reunió es nomenaran els membres de la comissió, que es preveu estigui presidida per la regidora de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, Núria Moreno. La vicepresidenta serà la regidora de Benestar Social i Habitatge, Isabel Martínez. Com a vocals, es preveu que siguin nomenats els regidors que exerceixen de presidents dels quatre consells territorials de Mataró, així com els responsables tècnics dels diferents àmbits de treball, tant pel que fa a serveis municipals (Benestar Social, Policia Local, Atenció Ciutadana, Habitatge, Aigües de Mataró, etc), com representants de Mossos d’Esquadra, l’Agència Catalana de l’Habitatge, Fiscalia i el Col·legi d’Advocats. També es preveu convocar a representants veïnals.

 

La comissió haurà d’aprovar un protocol d’actuació per abordar els diferents casos d’ocupació d’habitatges en funció de la seva singularitat.