Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró crearà una comissió especial informativa sobre la licitació, construcció i comercialització de l’Edifici del Rengle

Escoltar

Mataró crearà una comissió especial informativa sobre la licitació, construcció i comercialització de l’Edifici del Rengle

El Ple de l’Ajuntament va aprovar dijous 6 d’octubre una proposta de resolució presentada pels grups municipals del PPC i Plataforma per Catalunya per a la creació d’una comissió especial informativa sobre tots els aspectes relacionats amb els errors i possibles irregularitats relacionats amb la licitació, construcció i comercialització de l’Edifici del Rengle.

 


La proposta es va aprovar per unanimitat dels regidors assistents a la sessió plenària –la regidora no adscrita no va assistir-hi–. El text íntegre acordat és el següent:

 

 “Des de l’any 2012 quan es va aprovar una proposta de resolució per tal que s’investiguessin diferents aspectes relacionats amb la licitació, construcció i comercialització de l’Edifici del Rengle aquesta investigació ha anat passant per diferents vicissituds, des de la seva aprovació al Ple Municipal per amplíssima majoria fins a la denúncia anònima a l’Oficina Antifrau, a finalment, l’informe de 18 d’abril de 2016 signat per la cap de Compres, l’interventor i l’apoderat i també el dictamen de 9 de setembre de l’arquitecte sr. Manuel Sánchez Real, ambdós entregats als grups de l’oposició el dia 16 de setembre en Junta de Portaveus.

 

Tant l’informe com el dictamen recullen una sèrie d’aspectes sobre els quals entenem que és absolutament necessari esclarir i d’altres que queden oberts i que no es poden limitar al fet de saber si l’empresa que va portar per segona vegada la direcció d’obres va autoritzar indegudament el pagament dels treballs d’excavació i transport de terres dolentes procedents de l’excavació. En tot cas això és una modesta part de moltes altres coses que queden per esclarir i que s’apunten a l’informe del sr. Manuel Sánchez.

 

Per nosaltres s’han d’explicar i esclarir altres aspectes, com ara:

 

- Per què l’UTE que porta la licitació i la direcció d’obra al començament de la mateixa comet els errors que comet impropis d’empreses de la seva solvència tècnica que justificaven, o no, la seva contractació per realitzar aquests encàrrecs, segons es recull al propi informe “va ser tècnicament molt deficient, poc rigorosa i curulla d’errors” i si caldria o no demanar algun tipus de responsabilitat a l’empresa SGS.

 

-Per què no es varen demanar signatures de contracte i les corresponents indemnitzacions en cas d’incompliments a les empreses i els prejudicis que això va comportar en quant a l’encariment de l’obra i la posterior depreciació dels actius de PUMSA.

 

-Constatar, o no, si tal com es recull a l’informe del sr. Manuel Sánchez, els retards a l’acabament de l’obra són o no imputables a PUMSA o a l’empresa constructora ja que el dictamen de l’arquitecte no ho deixa clar i fins i tot ho posa en dubte.

 

-Esclarir si la recepció d’obra i l’acabament de la mateixa foren degudament realitzades i també quins prejudicis pot ocasionar a PUMSA el fet que no hagi estat així; al dictamen es fa referència al cablejat de posttesats que es trenquen amb una freqüència anormal.

 

-I altres aspectes que segur poden sortir de l’estudi de la documentació lliurada i de la investigació d’aquest llarg, feixuc i desagradable episodi.

 

En definitiva i parafrasejant la conferència inaugural de l’entrada en funcionament d’aquest edifici, ja tenim prou de “viure en un món incert” com per no aclarir o generar més incerteses i deixar-les a mitges.

 

És per tot això que Proposem al Ple Municipal el següent acord:

 

-L’Ajuntament de Mataró crearà una Comissió Especial Informativa sobre tots els aspectes relacionats amb els errors i possibles irregularitats relacionades amb la licitació, construcció i comercialització de l’Edifici del Rengle, nomenant un Instructor Tècnic i amb presència de tots els Grups Municipals presents a l’Ajuntament de Mataró.”