Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró es declara “zona lliure de paradisos fiscals”

Escoltar

Mataró es declara “zona lliure de paradisos fiscals”

El Ple de març, que va tenir lloc el passat dijous 3 de març, va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA en la qual proposava declarar Mataró “zona lliure de paradisos fiscals”. La proposta es va aprovar amb els vots favorables del PSC, CiU, ERC-MES, VoleMataró, PP, la CUP, ICV-EUiA i la regidora no adscrita; C’s hi va votar en contra.


 

La proposta diu el següent:

 

“Els paradisos fiscals provoquen disfuncions a nivell global i a nivell local. Amb impostos mínims, l’elusió fiscal de les grans empreses a través dels paradisos fiscals suposa una discriminació econòmica per a petites i mitjanes empreses que no poden i/o no volen fer-ne ús. L’elusió fiscal a través dels paradisos fiscals també fa minvar la recaptació pública, pel que és més difícil finançar la despesa de serveis socials. Degut a la seva opacitat, els paradisos fiscals faciliten el blanqueig de capitals, la corrupció, el finançament del crim organitzat, de màfies i de grups terroristes, l’encobriment de tràfic d’armes i altres activitats contràries als drets humans i al bé comú.

 

Les greus conseqüències que comporten els paradisos fiscals han fet que diferents actors internacionals (G7, G20, OCDE, UE) estiguin prenent mesures per obligar a un major control sobre la utilització dels paradisos fiscals per part de grans empreses per eludir o evadir impostos. En aquest sentit, el Parlament Europeu va votar el passat juliol de 2015 a favor que totes les empreses multinacionals hagin de fer públic un llistat de totes les filials que tenen a cada país en què operen, amb les dades de l'activitat econòmica i el pagament d'impostos en cadascun d'ells (Country-by-country report). En aquesta mateixa línia, el Govern espanyol es va comprometre a què les empreses haguessin de facilitar aquesta informació abans del 2016, encara que amb la greu limitació que només estaran obligades aquelles empreses que facturin més de 750 milions d'euros a l'any i aquesta informació no serà d'accés públic.

 

En l'àmbit català, el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 223/X, sobre les externalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics el 19 de juny de 2015, instant el Govern a què no contracti serveis d’empreses que tenen seus a paradisos fiscals.

 

Els ajuntaments poden reduir l’impacte global dels paradisos fiscals i tractar de modular el comportament de les empreses cap a un model de més responsabilitat fiscal a través d’un major control dels concursos públics locals, per tal que aquests es donin en condicions de lliure competència, i no de dumping fiscal.

 

Per aquests motius, el Grup Municipal d'ICV-EUiA proposa l'adopció dels següents

 

ACORDS:

 

1. Declarar Mataró "zona lliure de paradisos fiscals", comprometent-se a fer els passos necessaris per assegurar que els concursos públics afavoreixin les empreses que tenen conductes fiscals responsables, en detriment de les empreses que utilitzen els paradisos fiscals per fer frau.

 

2. Estudiar, detectar i activar els mecanismes necessaris per evitar o dificultar la contractació d’empreses privades per prestar serveis públics que tinguin la seu social en paradisos fiscals o societats que formin part de la matriu industrial domiciliada en paradisos fiscals, d’acord amb la resolució del Parlament de Catalunya del 19 de juny de 2014.

 

3. Comprometre’s a prendre les mesures de transparència següents:

 

a. Fer públic el compromís d’aquesta proposta de resolució a la ciutadania de Mataró, a la Plataforma per una Fiscalitat Justa Ambiental i Solidària i a Oxfam Intermón, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la Comissió d’Economia del Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Hisenda espanyol i als governs de la Generalitat i d’Espanya.

 

b. Fer pública la documentació presentada per les empreses que optin a concursos públics, on es detalli la seva presència a paradisos fiscals, i la xifra de negocis a cadascun d’aquests territoris.

 

c. Compartir amb altres municipis i amb la ciutadania en general la informació relativa a les decisions sobre les empreses que han participat en concursos públics, en funció de la seva responsabilitat fiscal.

 

4. Aquests compromisos s'han de traduir en la tramitació de les disposicions legals necessàries per a la seva articulació en el termini màxim de sis mesos des de l'aprovació de la present proposta de resolució.

 

5. Utilitzar per a la definició de paradisos fiscals la llista elaborada per l'Observatori de Responsabilitat Social Corporativa”.