Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró es dota d’una ordenança per comprovar quins habitatges estan buits

Escoltar

Mataró es dota d’una ordenança per comprovar quins habitatges estan buits

Pretén ser una mesura per impulsar el lloguer social i combatre les ocupacions il·legalsEl Ple municipal va aprovar ahir inicialment l’Ordenança municipal reguladora del procediment sobre la verificació d’habitatges buits, que definirà quan un habitatge es considera buit i regularà el procediment per verificar aquesta situació. La proposta es va aprovar amb els vots de tots els grups municipals menys les abstencions de la CUP i la regidora no adscrita. L’ordenança l’han presentada avui l’alcalde, David Bote; la regidora d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i Habitatge, Núria Calpe; i la regidora de Benestar Social, Convivència i Política Social d’Habitatge, Isabel Martínez.


 

L’ordenança s’emmarca en una proposta de resolució d’ICV-EUiA, PSC i CiU, que va ser aprovada per unanimitat pel Ple el 6 de febrer de 2014. Entre altres qüestions, la resolució acordava posar en marxa programes d’inspecció per detectar immobles desocupats, començant pels de les entitats financeres i les grans empreses, i sancionar aquests grans propietaris.

 

La finalitat de l’ordenança ara en tràmit és detectar l’existència d’habitatge buit i aconseguir la seva mobilització al mercat per part del propietari o titular. D’aquesta manera es pretén afavorir, per una banda, que augmenti l’oferta de pisos destinats a la borsa de lloguer social, i per l’altra, combatre les ocupacions il·legals.

 

El text normatiu s’estructura en un títol preliminar que defineix l’objecte i finalitat, tres títols més que descriuen els procediments de detecció i inspecció, dues disposicions finals i un annex. 

 

 

Buits durant més de 2 anys de manera injustificada

 

L’ordenança recull l’esperit de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, segons la qual s’incompleix la funció social de l’habitatge quan aquest està desocupat de manera permanent i injustificada. Així, la normativa municipal considera habitatge buit aquell que estigui desocupat de manera permanent i sense causa justificada durant més de 2 anys. Són causes justificades de desocupació permanent el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per situació de dependència i el fet que la propietat de l’habitatge sigui objecte de litigi judicial pendent de resolució.

 

Segons dades municipals, al juliol de 2015 hi havia 3.792 habitatges buits a Mataró, aproximadament un 25 % dels quals eren propietat d’entitats jurídiques (bancs, empreses) i la resta de particulars.

 

Per poder aplicar l’ordenança caldrà elaborar un programa anual d’inspecció d’habitatges buits, que establirà les àrees on es faran les inspeccions. Es prioritzarà les comunitats amb problemes de convivència a causa de la desocupació d’habitatges. Pel que fa el tipus de propietari, l’Ajuntament té previst prioritzar les inspeccions als habitatges dels denominats “grans tenidors” (entitats bancàries i/o grups empresarials).

 

Després d’una primera fase de detecció d’un possible habitatge desocupat, comprovació de dades (del padró, consums anormals a les companyies subministradores, dades sobre la taxa de residus) i, si s’escau, comprovació per part de la Policia Local, es realitzarà una inspecció en l’habitatge per part d’un inspector que tindrà condició d’agent de l’autoritat. L’informe final constatarà si l’habitatge és buit o no.

 

Si, segons l’informe, l’habitatge és buit s’obrirà expedient i es donarà un termini d’audiència de 15 dies al propietari durant el qual podrà presentar al·legacions i aportar documentació. Si l’expedient conclou que el pis està desocupat injustificadament de manera permanent, el propietari haurà d’assumir la taxa pels treballs d’inspecció realitzats i l’Ajuntament li reclamarà que en un termini no superior a un mes prengui mesures efectives perquè l’habitatge torni a estar ocupat, recordant especialment els avantatges de cedir-lo a la Borsa de Lloguer social.

 

 

Multes de fins a 18.000 €

 

Si, malgrat els requeriments, l’interessat no acredita haver pres mesures per fomentar l’ocupació de l’habitatge l’Ajuntament podrà imposar fins a tres multes coercitives de 3.000 €, 6.000 € i 9.000 €.

 

Després de l’aprovació inicial per part del Ple, la proposta d’ordenança ha de superar un termini d’informació pública de 30 dies. Si no es presenten reclamacions ni suggeriments quedarà aprovada de forma definitiva.