Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró es posiciona contra la LOMCE i dona suport a la retirada de les avaluacions finals de l’ESO i el Batxillerat

Escoltar

Mataró es posiciona contra la LOMCE i dona suport a la retirada de les avaluacions finals de l’ESO i el Batxillerat

La Junta de Portaveus, celebrada el 3 d’octubre, va aprovar una declaració institucional en contra de la LOMCE i de suport a la proposta per a la retirada de les avaluacions finals a l’ESO i el Batxillerat. La proposta, presentada per VOLEMataró, va ser aprovada amb els vots a favor de tots els grups municipals menys el Partit Popular que va votar en contra. 
El text íntegre de la proposta, que es va donar compte en el Ple del 6 d’octubre, és el següent:
“La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, denominada popularment com a “llei Wert” o per les seves sigles (LOMCE), s’implanta enguany completament. Una llei partidista, neoliberal i conservadora, que ha fet que la majoria de la comunitat educativa, professorat, AMPA, alumnat es posi d’acord i n’hagi manifestat la seva total disconformitat, ja d’ençà de la seva aprovació a cop de majoria absoluta del Partit Popular.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha aprovat recentment el Reial Decret 310/2016, de 29 de juliol, pel qual es regulen les avaluacions finals d'Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat, fet que suposa el desenvolupament d'un dels aspectes més rebutjats i nocius d'una Llei que consolida una política educativa que mostra la por de qui ens governa a una ciutadania formada i coneixedora dels seus drets, una llei recentralitzadora, que redueix la participació (suprimint competències del consell escolar i del claustre), que consolida retallades, que manté o redueix unes plantilles ja de per sí insuficients.
Minva l’educació política i ètica de la ciutadania mentre en reforça l’adoctrinament confessional, fent desaparèixer l’Educació per la Ciutadania i convertint en optatives la Història de la Filosofia i la Música, mentre fa obligatori pels centres l’oferta de l’assignatura de Religió, etc.
Les recents proves avaluadores, conegudes com a revàlides, poden suposar que un miler d’alumnat de Catalunya no obtingui un títol, encara que hagi superat totes les assignatures durant diversos anys d'estudi, deixant aquests estudis sense validesa i supeditant-los per complet a diversos exàmens externs, la qual cosa suposa a més un menyspreu al professorat i desconfiança vers els centres educatius.
Així mateix, aquesta mesura aprofundirà en l'abandonament escolar. De fet, l'alumnat que hagi superat l'ESO, però no aprovi les avaluacions finals, ja no podrà optar ni pel Batxillerat ni per un Grau Mitjà de Formació Professional, sinó que es veurà abocat a cursar l’FP Bàsica, que a més no poden cursar els i les alumnes que ja hagin complert els 17 anys, per la qual cosa quedarien fora del sistema educatiu, sense el títol de l'ESO i sense cap tipus d'especialització que els permeti accedir al mercat laboral.
Les revàlides contingudes de la LOMCE no responen a una voluntat real de detecció de problemes o de millora, sinó que s'empren com a instrument per legitimar la classificació de l'alumnat i l'exclusió, minimitzant la responsabilitat del sistema i estigmatitzant els centres educatius i el professorat que hi treballa. Són fruit d’un plantejament de l'educació com a carrera constant d'obstacles, que condiciona l'esforç educatiu i afavoreix els aprenentatges memorístics, establint una competició entre centres i propiciant la discriminació socioeconòmica.
Són força les reconegudes institucions pedagògiques i administracions educatives europees que s'han pronunciat majoritàriament i reiterada en contra d’aquest tipus d’avaluacions. En aquest sentit, el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha alertat que aquestes revàlides vulneren el principi d'igualtat d'oportunitats, atès que el fet d’introduir un procés d'avaluació suposadament homogeni a situacions molt diverses atempta contra el principi d'equitat educativa i deixa de banda una de les principals finalitats que tenen les lleis d'educació, com és el desenvolupament de la personalitat de l'alumnat des d'una perspectiva integral, més enllà de l'adquisició d'aprenentatges curriculars.
Per tot això abans esmentat, el grup municipal VOLEMataro/ Podem proposa a l’Ajuntament de l’adopció dels següents acords:
Primer.- Manifestar el ple suport d’aquesta corporació a la proposta de resolució presentada per Catalunya Sí que es Pot al Parlament de Catalunya per sol·licitar al Govern d'Espanya la retirada del Real Decreto 310/2016, de 29 de juliol, pel qual es regulen les avaluacions finals d'Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat.
Segon.- Donar coneixement d’aquest suport i de l’aprovació d’aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Consell Escolar Municipal, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), al Síndic de Greuges de Catalunya i al govern espanyol”.