Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró estudiarà municipalitzar els serveis públics que no es presten de manera directa

Escoltar

Mataró estudiarà municipalitzar els serveis públics que no es presten de manera directa

El Ple municipal va aprovar el passat 7 d’abril realitzar els estudis pertinents per analitzar si convé municipalitzar aquells serveis públics que l’Ajuntament presta ara en règim de concessió. El text és una proposta de resolució presentada per ERC-Moviment d’Esquerres, que es va aprovar per unanimitat.

 

L’acord íntegre aprovat és el següent:

 

“Els ajuntaments han de gestionar una sèrie de serveis pels ciutadans del seu territori.

 

En general, estaríem tots d’acord si diem que l’administració d’aquests serveis, a més d’estar orientada a les persones, ha de reunir alguns requisits addicionals, que constituirien els valors de la gestió pública:

 

- Ha de ser Eficient: optimitzant al màxim els recursos disponibles.

- Ha de ser de Qualitat: satisfent les expectatives dels ciutadans.

- Ha de ser Avaluable: avaluar el rendiment quantitativament i qualitativa.

- Ha de ser Transparent: retent comptes dels resultats vs la utilització dels recursos.

 

En aquest sentit, l’informe de fiscalització del sector públic del Tribunal de Cuentas del 2011, entre molts altres temes, analitzava alguns serveis públics obligatoris: l’abastiment d’aigua potable, l’enllumenat públic, la neteja viària, la recollida de residus urbans i el cementiri, i confrontava els costos de prestació dels serveis, segons la modalitat de gestió escollida (directa o per contractació publica), segmentant els municipis segons la seva població.

 

Segurament és a causa d’aquesta heterogeneitat de mides de població, que a les seves conclusions el Tribunal de Cuentas reconeix que no ha pogut apreciar una correlació significativa i comuna pels cinc serveis entre la forma de prestació i el seu major o menor cost.

 

Però a les diferents taules es pot observar, sempre al segment de poblacions més grans, que el cost dels serveis, prestats de manera directa, és en general sensiblement inferior al cost dels mateixos serveis prestats a través d’una contractació pública, de concert o prestat per entitat supramunicipal.

 

De fet, després d’anys de continua orientació a la privatització dels serveis, avui, molts ajuntaments estan iniciant estudis que puguin derivar en la gestió directa d’aquells serveis en què es demostri que aquesta forma de gestió és millor.

 

A nombrosos municipis s’han obtingut ja estalvis molt rellevants en neteja viària i recollida d’escombraries. I en d’altres, com a Sabadell, s’ha aprovat, amb el vot favorable de tots els Grups Municipals del consistori, una moció per estudiar la conveniència, servei per servei, de prestar-los de forma directa.

 

Per aquest motiu, el Grup Municipal d’ERC – Moviment d’Esquerres proposa els següents acords:

 

Primer. Iniciar els estudis pertinents, els resultats dels quals puguin conduir cap a la municipalització dels serveis. Aquests estudis hauran d’analitzar cada servei concret, fent la comparació d’allò que suposaria la gestió directa, envers la concessió, des de les perspectives econòmiques, tècniques i socials. També assumint que cal preservar el llocs de treball, garantir la viabilitat del servei i com a mínim, mantenir la seva qualitat.

 

Segon. Portar a terme aquest procés en un termini de 12 mesos d’estudi i si s’escau, presentar un calendari pel procediment de municipalització dels serveis.

 

Tercer. Malgrat el termini establert al punt anterior, l’estudi haurà de començar per aquells serveis, les concessions dels quals arribin més aviat al seu venciment, com per exemple el servei de zona blava. En el cas que l’estudi no estigui acabat en la data en qüestió, es procedirà a fer una pròrroga de la durada mínima imprescindible fins que no es disposi dels resultats i es pugui prendre una decisió. En cas que l’actual concurs no permeti o no faci recomanable aquesta pròrroga, és farà un nou concurs amb un termini no més llarg del necessari per finalitzar aquest estudi”.