Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró s’adhereix a la Declaració de Sant Sadurní per renovar el compromís en la lluita contra el canvi climàtic

Escoltar

Mataró s’adhereix a la Declaració de Sant Sadurní per renovar el compromís en la lluita contra el canvi climàtic

La Junta de Portaveus celebrada el 4 d’abril va aprovar per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la Declaració de Sant Sadurní d’Anoia “Renovem el compromís local pel Desenvolupament Sostenible i la lluita contra el canvi climàtic cap al 2030”, redactada per la Xarxa de Ciutat i Pobles cap a la Sostenibilitat.

 

Al Ple ordinari d’abril, celebrat dijous 7, es va donar compte de la declaració institucional aprovada, que havien presentat de forma conjunta per tots els grups municipals. El text de la resolució és el següent:

 

“La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, impulsada per la Diputació de Barcelona, és una associació de municipis compromesos amb el medi ambient, per avançar cap a un desenvolupament sostenible. Constitueix una plataforma de cooperació, intercanvi i treball en xarxa, on els municipis troben un marc adequat per discutir els seus problemes, les seves inquietuds, les seves necessitats, les seves experiències, i per promoure i dur a terme projectes d’interès comú.

 

Mataró forma part activa de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat des de la seva creació l’any 1997, que en aquests moments està integrada per més de 200 entitats locals catalanes, que representen més del 80% de la població total de Catalunya.

 

Mataró fou una de les primeres ciutats de Catalunya a dissenyar, consensuar i implementar el seu propi procés per obtenir l’Agenda 21 Local l’any 1998. Aquesta primera Agenda 21 de Mataró, aprovada al Ple municipal de 2 d’abril de 1998, li varen seguir 10 anys d’execució i seguiment, la qual al finalitzar havia assolit un 80% de grau d’implantació.

 

Abans d’exhaurir el període de vigència de la primera Agenda 21 es va iniciar un procés participatiu per a la concreció d’una de nova. De forma paral·lela a les iniciatives d’Agenda 21, s’havien anat plantejant les necessitats de treballar per a la mitigació del canvi climàtic, des de les diferents escales locals. Entre elles, la iniciativa europea del Pacte d’alcaldes i alcaldesses, una iniciativa ambiciosa de participació de les autoritats locals en la lluita contra el canvi climàtic.

 

L’adhesió de Mataró a aquest Pacte d’alcaldes i alcaldesses coincideix amb el procés de revisió de la primera Agenda 21, que es va realitzar posant un èmfasi especial en la lluita contra el canvi climàtic.

 

En el Ple municipal d’1 d’octubre de 2009 es va aprovar el Pla de lluita contra el canvi climàtic – Agenda 21 Mataró. Aquest nou full de ruta de la ciutat, d’horitzó 2020, contempla 150 actuacions, 82 de les quals integren el Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES) de Mataró.

Un pas més en aquest compromís amb la sostenibilitat fou l’aprovació pel Ple municipal del 8 de maig de 2014 de l’adhesió a la Declaració de Vilanova i la Geltrú “Per a l’adaptació als efectes del canvi climàtic en el territori i el litoral” i a l’Acord “per un Salt endavant del Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses i per una Energia sostenible local” aprovats prèviament per la XIV Assemblea de la Xarxa de ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

 

El passat 4 de febrer del 2016, en el marc de la 16a Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, es va aprovar la Declaració de Sant Sadurní d’Anoia, “Renovem el compromís local pel Desenvolupament Sostenible i la lluita contra el canvi climàtic cap al 2030”. L'acord insta a totes les ciutats i pobles a presentar la Declaració en els respectius plens municipals.

 

Per tot això es proposa a la Junta de Portaveus l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS:

 

Primer.- L’adhesió a la Declaració de Sant Sadurní d’Anoia de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat “Renovem el compromís local pel Desenvolupament Sostenible i la lluita contra el canvi climàtic cap al 2030” que s’acompanya assenyalada d’annex 1 a la present Declaració Institucional.

 

Segon.- Notificar-ho al president de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat”.