Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró vol un model d’oci participatiu i lliure de sexisme

Escoltar

Mataró vol un model d’oci participatiu i lliure de sexisme

El Ple municipal va aprovar per unanimitat el passat 5 de maig una proposta de resolució per promoure a la ciutat un model d’oci participatiu i lliure de sexisme. La proposta va ser presentada pels grups municipals d’ERC-MES, PSC, VOLEMataró i ICV-EUiA, i va incloure esmenes del PPC i Ciutadans.

 

El text íntegre aprovat és el següent:

 

“La publicitat té com a objectiu vendre un producte determinat, però molts cops infravaloren, discriminen i estereotipen a un col·lectiu determinat de persones normalitzant els tòpics al voltant del sexe.

 

Imatges on es mostra el cos de la dona com a reclam publicitari, imatges estereotipades de la dona com a ens reproductor de l’espècie, imatges que perpetuen uns cànons de bellesa artificials són malauradament habituals i normalitzades a la societat.

 

Una de les conseqüències més importants d'aquests cànons de bellesa, i també més perillosa, és que es vincula l'èxit social amb la imatge corporal que la persona posseeix. Aquesta pressió social pot afectar d’una manera especial els més joves generant, entre d’altres, trastorns alimentaris, depressió, bullying i exclusió.

 

Segons el que marca la Llei 34/38, de 11 de Novembre, General de Publicitat, modificada per la Disposició Addicional Sisena de la Llei Orgànica de 28 de Desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, en el seu article 3 estableix que "és il·lícita la publicitat que atempta contra la dignitat de la persona o vulnera els valors i els drets reconeguts a la Constitució, especialment pel que fa a la infància, la joventut i la dona", incloent específicament "els anuncis que presenten les dones de manera vexatòria o discriminatòria, bé utilitzant particularment i directa el seu cos o parts d'aquest com a mer objecte desvinculat del producte que es pretén promocionar, bé la seva imatge associada a comportaments estereotipats que vulneren els fonaments del nostre ordenament i coadjuven a generar la violència a què es refereix la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere".

 

Tot i l'existència d'aquestes lleis que haurien de garantir la protecció de les dones davant la publicitat sexista, molts cops es continua perpetuant aquests tipus de publicitat.

 

Des de fa anys hi ha polèmica i debat sobre el model d’oci a la nostra ciutat: incivisme, intoxicacions etíliques, botelló, problemes de seguretat, requisits d’accés, etc.

 

Creiem important que els espais d'oci estiguin no només alliberats de missatges sexistes, si no també siguin més segurs, més cívics i més saludables. Per assolir aquests objectius és imprescindible la responsabilització del jovent, amb la seva participació com a principals usuaris de l’oci nocturn, en la definició integral d’aquest model.

 

Per aquest motiu, el Grup Municipal d’ERC – Moviment d’Esquerres, PSC, VOLEMataró i ICV-EUiA proposen els següents acords:

 

Primer. Promoure un model d'oci que garanteixi a la nostra ciutat la igualtat de gènere i elimini l'ús de la dona com a objecte publicitari desvinculat d’allò que es pretengui promocionar.

 

Segon. Posar en coneixement dels organismes competents, l’Instititut Català de les Dones (ICD) i el Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades, de les empreses que incompleixin la Llei de Protecció Integral contra la violència de gènere, per tal que aquests puguin aplicar les mesures sancionadores que corresponguin. Així mateix, en quant als processos municipals de contractació, prendre en consideració que l’incompliment de la Llei de Protecció Integral contra la Violència de Gènere es consideri un factor excloent.

 

Tercer. Incloure el Consell de Joventut i les entitats juvenils de la ciutat a la definició del nou Pla d’Oci Nocturn contemplat al Programa d’Actuació Municipal del 2016.

 

Quart. Comunicar aquest acord a totes les empreses del sector lúdic i d'oci nocturn de Mataró”.