Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PUMSA tanca l’exercici 2015 amb un resultat positiu de 484.614 euros gràcies a la venda d’actius

Escoltar

PUMSA tanca l’exercici 2015 amb un resultat positiu de 484.614 euros gràcies a la venda d’actius

La Junta General de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) va aprovar ahir els comptes anuals corresponents a l’exercici 2015. PUMSA va tancar l’any amb un guany de 484.614 euros.

 

 

Endeutament financer

 

L’endeutament financer s’ha reduït dels 93.547.779 euros del 2011 als 44.183.083 d’euros a 31 de desembre de 2015.

 

La despesa financera bancària al 2015 ha estat d’1.436.035 euros, mentre que al 2014 va ser d’1.660.329 euros, és a dir, una reducció del 13%, conseqüència de la reducció d’endeutament i la baixada de tipus d’interès.

 

 

Situació patrimonial

 

PUMSA té un patrimoni net mercantil al tancament de l’exercici 2015 de 50.822.424 euros, i un capital social de 14.455.876 euros.

 

 

Ingressos i despeses

 

La xifra de negocis del 2015 ha estat de 12.954.934 euros, enfront els 5.303.892 d’euros de 2014. Els trets més significatius que han permès assolir aquesta xifra d’ingressos han estat:

 

- La venda a SOLVIA DEVELOPMENT, SL de dues finques situades al sector d’“Ernest Lluch/Valldeix”, valorades en 3.151.250 euros, i vendes de locals de l’Edifici del Rengle, per import d’1.041.200 euros.

 

- Altres ingressos per prestacions de serveis corresponen als ingressos per la zona blava, per import d’1.414.615 euros.

 

- Pel que fa als ingressos per lloguers, aquests han estat de 2.951.648 euros (al 2014, 2.909.926 euros). Aquests ingressos provenen d’oficines, naus i locals (1.327.667 euros), habitatges (751.196 euros), aparcaments per a residents (514.113 euros), aparcaments de rotació (307.423 euros) i per lloguer de sòl (51.246 euros).

 

Actualment PUMSA disposa de 51 locals, 20 oficines i 12 naus, uns 44.530 m2 de sostre, del quals, actualment, es té llogat un 82 %, així com 1.257 places d’aparcament de lloguer, distribuïdes entre 22 aparcaments, amb una ocupació mitjana que s’ha incrementat fins assolir el 70%.

 

PUMSA també gestiona un parc de 259 habitatges públics de lloguer.

 

En base a l’acord pres al novembre de 2014 per la Comissió d’Habitatge de Mataró -de la qual PUMSA n’és membre- aquells habitatges públics que finalitzen els seus contractes d’arrendament són posats, prioritàriament, a disposició del Servei de Benestar Social de l’Ajuntament per cobrir les demandes que els hi arribin. El lloguer d’aquests habitatges el marca directament el Servei de Benestar Social, el qual resta condicionat a les circumstàncies de les famílies que accedeixin a ells. En definitiva, es posa el parc d’habitatges de PUMSA al servei de les polítiques de Benestar Social de l’Ajuntament.

 

D’altra banda, s’ha pràcticament finalitzat el procés de sanejament d’actius, el qual s’ha pogut dur a terme gràcies a les aportacions de l’Ajuntament.

  

 

Gestió urbanística

 

Durant el 2015 PUMSA va promoure l’execució del projecte d’urbanització en l’àmbit de la Unitat d’Actuació d’ “Ernest Lluch/Valldeix”, contractant els treballs d’enderroc de les construccions existents a l’avinguda d’Ernest Lluch i a l’avinguda del Maresme, incompatibles amb el planejament. L’esmentat enderroc s’ha dut a terme en dues fases ajustades a la disponibilitat de les finques previ el procés de desallotjament per part dels seus titulars. Properament s'iniciarà la primera fase de la urbanització dels carrers del sector, dotant-los dels serveis necessaris.

 

PUMSA també va executar al 2015 les obres d’enderroc de l’edifici existent a la cantonada dels carrers Tetuan i Miquel Biada.

 

S’estan tramitant els nous documents urbanístics de l’àmbit “Ronda Barceló / Illa Fàbregas i de Caralt” que per sentències judicials es van haver de modificar per ajustar-se a les seves determinacions. Aquesta nova tramitació ha estat possible gràcies a l’ampli consens aconseguit fruit d’un important treball de col·laboració amb els propietaris de l’àmbit.

 

Està en elaboració el Projecte d’Urbanització, per a la seva execució a finals de 2016, de les obres de transformació de la carretera C-1415 en via urbana i el vial d’enllaç entre la rotonda del ramal de la C-60 i la carretera C-1415, a l’àmbit d’“El Sorrall”.

 

D’altra banda, s’està tramitant l’adaptació del projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació de l’“Eix Herrera”, el qual es preveu executar durant l’any 2016, vista la propera inversió en obres d’edificació del propietari de l’illa situada entre els carrers de Floridablanca, Francisco Herrera, José Francisco Pacheco i Antoni Viladomat.